Thứ Ba, 18/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

05/09/2016 01:44 390
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần; Nxb: Giáo dục; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 644 tr.; Năm: 2007

Đây là tác phẩm sử học đầu tiên của Việt Nam được biên soạn theo quy cách thông sử. Bảng nhãn Lê Quý Đôn là một nhà bác học uyên thâm, kiến thức của ông trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó, trước tác của ông có vị trí rất quan trọng. Bất cứ ai muốn tìm hiểu về quá khứ của dân tộc từ thế kỷ XVIII trở về trước cũng đều đọc sách của Lê Quý Đôn.

Bộ sách này sở dĩ gọi là tuyển tập vì trước tác của Bảng Nhãn Lê Quý Đôn để lại quá nhiều, Nhà xuất bản Giáo dục vẫn chưa thể cho in hết tất cả các bản dịch, nhất là phần bản dịch các sáng tác thơ văn của Lê Quý Đôn. Trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn, bộ sách Lê Quý Đôn Tuyển tập được xuất bản, gồm 7 tập khác nhau.

Tập 1: Đại Việt Thông sử.

Tập 2: Phủ biên Tạp lục (Phần 1: quyển 1, quyển 2 và quyển 3)

Tập 3: Phủ biên Tạp lục (Phần 2: quyển 4, quyển 5 và quyển 6)

Tập 4: Kiến văn kiểu lục.

Tập 5: Vân đài loại ngữ (Phần 1: quyển 1, quyển 2 và quyển 3)

Tập 6: Vân đài loại ngữ (Phần 2: quyển 4, quyển 5 và quyển 6)

Tập 7: Vân đài loại ngữ (Phần 3: quyển 7, quyển 8 và quyển 9)

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tôn Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: