Thứ Năm, 13/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Công tác bảo quản

Bảo quản hiện vật được xác định là một khâu công tác quan trọng trong bảo tàng, từ nhiều năm nay BTLSQG luôn quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác bảo quản hiện vật. Bảo tàng đã xây dựng, cải tạo cơ bản hệ thống kho bảo quản hiện vật với các trang thiết bị cần thiết để kiểm soát môi trường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Các kho bảo quản hiện vật không những được phân chia theo giai đoạn lịch sử, nguồn gốc xuất xứ mà còn theo chất liệu để vận hành các thiết bị máy móc, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm môi trường kho bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với từng chất liệu cụ thể.

BTLSQG đã tham gia thực hiện nhiều dự án về bảo quản, phục dựng, đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật đã và đang được thực hiện có sự hợp tác, giúp đỡ của một số tổ chức quốc tế như: Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Đức.... Qua đó, đội ngũ cán bộ bảo quản Bảo tàng Lịch sử quốc gia và nhiều bảo tàng trong cả nước có cơ hội tiếp cận học hỏi, cập nhật những kiến thức và kỹ năng bảo quản hiện vật của một số nước tiến tiến, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

1

Cán bộ BTLSQG tham gia khóa đào tạo bảo quản hiện vật chất liệu giấy do chuyên gia vùng Wallonie-Bruxelle (Bỉ) giảng dạy, năm 2012.

Bên cạnh đó, Bảo tàng đã đầu tư xây dựng một phòng thí nghiệm với các trang thiết bị, máy móc chuyên dụng, cần thiết để thực hiện công tác bảo quản trị liệu cho các sưu tập hiện vật. Với sự quan tâm đầu tư và định hướng đúng, những năm qua, nhiều sưu tập hiện vật với chất liệu khác nhau đã được bảo quản đạt kết quả tốt tại bảo tàng. Tiêu biểu là các sưu tập hiện vật chất liệu đồng, đặc biệt là đồ đồng Đồng Sơn đã được bảo quản theo qui trình tiên tiến, hiện đại, có nghiên cứu ứng dụng cụ thể, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Nhiều tài liệu, hiện vật chất liệu giấy đã được tu sửa, phục dựng theo qui trình chuẩn do các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn, thực nghiệm trên những sản phẩm, vật tư, chất liệu của Việt Nam hoặc có tại Việt Nam. Bảo tàng cũng đã áp dụng công nghệ dùng khí nitơ để diệt côn trùng gây hại cho sưu tập hiện vật chất liệu hữu cơ cho kết quả tốt, an toàn cho hiện vật, không ảnh hưởng đến môi trường được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao. Một số hiện vật gỗ sơn son thếp vàng đã được tu sửa, phục dựng thành công cùng sự phối hợp với một số nghệ nhân sơn mài, kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống và nguyên tắc bảo quản bảo tàng học. Nhiều hiện vật chất liệu gốm, đất nung đã được gắn chắp phục dựng thành công, từng bước đạt chuẩn theo nguyên tắc của ICOM, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu và trưng bày.

2

Nghiên cứu đánh giá tình trạng hiện vật

3

Xử lý, bảo quản hiện vật.

Với vị thế là bảo tàng đầu hệ, BTLSQG đã tư vấn, hỗ trợ thực hiện bảo quản hiện vật cho nhiều bảo tàng và di tích trong cả nước. Trong thời gian tới, BTLSQG đang hướng tới việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu, bảo quản, phục chế hiện vật.