Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Trưng bày lưu động

Trong những năm qua, công tác trưng bày lưu động của BTLSQG đã được thực hiện đạt hiệu quả cao. Song song với việc phát huy giá trị văn hóa lịch sử của hệ thống trưng bày thường xuyên tại bảo tàng, công tác trưng bày lưu động luôn bám sát, phục vụ kịp thời những nhiệm vụ chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của đông đảo công chúng chưa có điều kiện đến thăm bảo tàng. Trưng bày lưu động thường thể hiện theo các chủ đề với hình thức gọn nhẹ, dễ vận chuyển, được đưa đến phục vụ tại nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo, giáo dục trong cả nước.

Mỗi năm, hàng chục vạn lượt khách tham quan trưng bày lưu động do BTLSQG tổ chức. Thông qua công tác trưng bày lưu động, Bảo tàng đã góp phần bồi đắp tâm hồn mỗi người dân Việt Nam tình yêu quê hương đất nước, trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Triển lãm ảnh “Thắp nến tri ân” tại huyện Nho Quan, Ninh Bình, năm 2012.

Triển lãm “Chủ quyền biển đảo Việt Nam” tại Thái Thụy, Thái Bình, tháng 7-2014.