Thứ Sáu, 29/09/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/06/2016 03:07 279
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Vũ Thị Mai Anh; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 415 tr.; Năm: 2015.

Cuốn sách là kết quả của bản luận văn được thực hiện tại Trường Cao học Thực hành (Cộng hòa Pháp) năm 2009. Nội dung ấn phẩm nghiên cứu về văn bia hậu ở các địa phương được khảo sát ở vùng châu thổ sông Hồng giai đoạn 1803 – 1903. Tác giả đã lựa chọn mười làng xã ở châu thổ sông Hồng để tiến hành “thăm dò”: bốn làng xã ở trung tâm Hà Nội và gần trung tâm Hà Nội, ba ở vùng nông thôn và ba giáp ranh khu vực miền núi. Về mặt niên đại, các văn bia giới hạn ở một khoảng thời gian nhất định: 214 bia tương đương với 267 văn khắc đều có niên đại thế kỷ thứ XIX (1802-1903). Với một mốc thời gian cố định và ở những không gian làng xã đa dạng, phương pháp khảo cứu của tác giả đã thu được những kết quả có giá trị lịch sử.

Tác phẩm gồm các nội dung chính:

Phần một: Bia hậu giai đoạn 1803-1903 tại các địa phương được khảo sát ở vùng châu thổ sông Hồng.

Phần hai: Khái lược và đặc điểm bia hậu.

Phần ba: Các thành phần xuất hiện trong văn bia hậu.

Phần bốn: Loại hình và giá trị tài sản cung tiến.

Phần năm: Ích lợi của tục lệ bầu hậu.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: