Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Công tác Kỹ thuật

Công tác kỹ thuật công nghệ của BTLSQG có nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và bảo quản các thiết bị kỹ thuật của cơ quan như: công nghệ thông tin, quản trị mạng, hệ thống nghe nhìn, hệ thống an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, hệ thống điện, nước, điện lạnh…; Triển khai thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác bảo tàng; Hỗ trợ về kỹ thuật cho các công tác chuyên môn khác; Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc sử dụng, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật do cơ quan trang bị cho các phòng chuyên môn.

Hiện nay, BTLSQG đang quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị kỹ thuật, công nghệ như: Hệ thống cổng an ninh giám sát khu vực trư­ng bày thường xuyên tại 216 Trần Quang Khải và số 1 Tràng Tiền; Hệ thống camera giám sát trong và ngoài bảo tàng; Hệ thống màn hình cảm ứng phục vụ trưng bày; Hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và máy chiếu; Hệ thống Internet; Hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng khí Nitơ trang bị cho khu vực kho hiện vật tại số 1 Tràng Tiền; Hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba phục vụ hệ thống trưng bày và kho bảo quản hiện vật; Quản lý và vận hành 2 trạm biến áp hợp bộ 560KVA và 630KVA.

1

Hệ thống cổng an ninh kiểm tra khu vực trư­ng bày thường xuyên
tại 216 Trần Quang Khải, Hà Nội.

BTLSQG luôn đảm bảo thực hành tiết kiệm điện và sử dụng điện đúng mục đích; Đảm bảo an toàn, đầy đủ về điện, nước, âm thanh, ánh sáng và thực hiện tốt pháp lệnh về phòng cháy, chữa cháy.