Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/08/2016 00:00 373
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Văn Tạo; Furuta motoo; Nxb: Chính trị Quốc gia – Sự thật; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 752 tr.

Năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ở Việt Nam phát xít Nhật tìm cách hất cẳng thực dân Pháp, tăng cường chính sách xâm chiếm, bóc lột nhân dân ta nhằm phục vụ cho cuộc chiến tranh của chúng. Những chính sách vô cùng tàn bạo của phát xít Nhật đã dẫn đến nạn đói trầm trọng, tàn khốc nhất trong lịch sử Việt Nam, khiến cho hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói và hậu quả vẫn còn lại cho đến ngày nay.

“Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam – Những chứng tích lịch sử” sẽ cung cấp cho bạn đọc một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống những chứng tích về mất mát, đau thương mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu trong lịch sử trước tội ác của phát xít Nhật.

Cuốn sách được nghiên cứu và khảo cứu công phu, tìm hiểu chi tiết các tư liệu lịch sử, khảo sát trực tiếp những địa điểm xảy ra nạn đói, phỏng vấn những nhân chứng lịch sử để dựng lại khá toàn diện bức tranh về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam.Tác phẩm gồm các nội dung chính:

Phần I. Mở đầu.

Phần II. Tư liệu thành văn.

Phần III. Điều tra thực địa về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: