Chủ Nhật, 14/07/2024
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam thế kỷ X-XIX
 • 29/03/2017 00:00

Mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam thế kỷ X-XIX

Tác giả: Phạm Đức Anh; Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số trang: 306 tr; Năm: 2015.

 • 443

Chiến thắng Đà Nẵng 1858-1860
 • 07/03/2017 00:00

Chiến thắng Đà Nẵng 1858-1860

Tác giả: Lê Sơn Phương Ngọc; Nxb: Từ điển Bách Khoa; Khổ sách: 14 cm x 20 cm; Số trang: 310 tr; Năm: 2013.

 • 412

Phật viện Đồng Dương – Một phong cách của nghệ thuật Champa
 • 26/02/2017 00:00

Phật viện Đồng Dương – Một phong cách của nghệ thuật Champa

Tác giả: PGS. TS Ngô Văn Doanh; Nxb: Văn hóa – Văn nghệ; Khổ sách: 26 cm x 26 cm; Số trang: 159 tr; Năm: 2015.

 • 394

Thuyền buồm Đông Dương
 • 19/02/2017 00:00

Thuyền buồm Đông Dương

Tác giả: J.B.Piétri; Người dịch: Đỗ Thái Bình; Nhà xuất bản: Trẻ; Khổ sách: 19 cm x 26 cm; Số trang: 210 tr; Năm: 2015.

 • 428

Đôi bờ giới tuyến
 • 07/02/2017 00:00

Đôi bờ giới tuyến

Tác giả: TS. Hoàng Chí Hiếu; Nxb: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khổ sách: 14.5 cm x 20 cm; Số trang: 255 trang; Năm: 2014.

 • 376

Về quan hệ sách phong, triều cống Minh – Đại Việt
 • 22/01/2017 00:00

Về quan hệ sách phong, triều cống Minh – Đại Việt

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kiều Trang; NXB: Chính trị quốc gia – Sự thật; Khổ sách: 14,5 cm x 20,5 cm; Số lượng: 483 tr; Năm: 2016.

 • 490

Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ, Việt Nam.
 • 10/01/2017 00:00

Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ, Việt Nam.

Tác giả: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Nxb: Thế giới; Khổ sách:18cmx24 cm; Số lượng: 301 tr; Năm: 2013.

 • 393

Cải cách Hồ Quý Ly
 • 03/01/2017 00:00

Cải cách Hồ Quý Ly

Tác giả: Phan Đăng Thanh; Trương Thị Hòa; Nxb: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Khổ sách: 13 cm x 19 cm; Số lượng: 259 tr.; Năm: 2012.

 • 407

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn.
 • 02/01/2017 00:00

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn.

Tác giả: TS Nguyễn Văn Cường (Chủ biên); Nxb: Văn hóa dân tộc; Khổ sách: 24 cm x 29 cm; Số trang: 122 tr.; Năm: 2016.

 • 392

Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận.
 • 14/12/2016 00:00

Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận.

Tác giả: Phan Văn Dốp; Phan Quốc Anh; Nguyễn Thị Thu; Nxb: Nông nghiệp; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 449 tr.; Năm: 2014.

 • 432