Triển lãm “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”