Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Linh vật Việt Nam

Linh vật Việt Nam

Linh vật thường được mô tả trong thần thoại, truyền thuyết và được biểu đạt trong nghệ thuật tạo hình. Người xưa tin rằng, linh vật là hiện thân của các lực lượng tự nhiên hoặc mang đặc tính huyền bí, năng lực siêu nhiên có thể chi phối nhân sinh, vũ trụ

Di sản Văn hóa Phật Giáo

Di sản Văn hóa Phật Giáo

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và đã nhanh chóng được bản địa hóa. Trong lịch sử phát triển của mình, Phật giáo đã để lại cho dân tộc nhiều di sản văn hóa vật chất và tinh thần có giá trị đặc sắc. Khối di sản này bao gồm hệ thống không gian, kiến trúc chùa tháp, các tác phẩm điêu khắc tượng thờ, tranh thờ Phật giáo, hoành phi, câu đối, đồ thờ cúng, nhạc khí

Đèn cổ Việt Nam

Đèn cổ Việt Nam

Theo quá trình tiến hóa của mình, loài người đã làm chủ được lửa. Họ đã biết cách tạo ra lửa, giữ lửa, duy trì ngọn lửa và dập lửa, đem lửa phục vụ lợi ích đời sống của mình. Một bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát và chế ngự lửa là khi đèn được phát minh.