Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, với phương châm “Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh”, toàn dân tộc Việt Nam đã bước vào cuộc kháng chiến 9 năm (1946 - 1954) chống thực dân Pháp, với những vũ khí thô sơ như gậy tầm vông, bom ba càng, qua các chiến dịch Việt Bắc (năm 1947), Biên Giới (năm 1950)…và kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954.

Sơ đồ tham quan

Bảo vật quốc gia

Hiện vật- tư liệu