Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Những dấu tích đầu tiên của con người như: răng người vượn đứng thẳng, người khôn ngoan (Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens), các di cốt hóa thạch động vật được phát hiện trong các hang động ở Lạng Sơn, Yên Bái, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An…và công cụ lao động được phát hiện ở Núi Đọ (Thanh Hóa) với đặc trưng công cụ rìu tay; Đồi Thông (Hà Giang) và Sơn Vi (Phú Thọ) với đặc trưng công cụ cuội; Mái đá Ngườm (Thái Nguyên) với đặc trưng công cụ mảnh tước…đã phản ánh Việt Nam là một trong những cái nôi loài người xuất hiện và những hoạt động sinh sống đầu tiên của con người từ rất sớm.

Hiện vật- tư liệu