Thứ Hai, 24/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

Sưu tập điêu khắc đá Champa trưng bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử quốc gia, có niên đại từ thế kỷ 3 - 14, gồm 2 nhóm: nhóm hiện vật có minh văn, gồm các bia kí, cột đá, mi cửa và nhóm tác phẩm điêu khắc là những linh vật, phù điêu trang trí tháp, gồm: Linga - Yoni, phù điêu rắn Nagar… Nhóm hiện vật có minh văn chủ yếu nói về việc các vua chúa Champa rất coi trọng và công đức nhiều của cải, đất đai, công sức xây dựng các ngôi đền thờ, tượng thờ…các vị thần, Bồ tát. Đây là những tư liệu quý, có giá trị rất lớn trong nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Champa, tiêu biểu là bia Võ Cạnh đã được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2010.

Bảo vật quốc gia

Hiện vật- tư liệu