Thứ Ba, 18/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

Đây là những tác phẩm của sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương thời thuộc Pháp (nay là Đại học Mỹ thuật Hà Nội). Với cảm nhận từ thực tiễn cuộc sống, những sinh viên đã tạo nên các tác phẩm nghệ thuật mang tính hiện thực cao như: cảnh người người nông dân đi cày, phụ nữ bế con, giặt quần áo, người đàn ông đi bắt cua, cá. Mỗi chi tiết, đường nét đều được thể hiện rất sinh động, chân thực thể hiện trang phục, đời sống sinh hoạt của người nông dân nước ta thời kỳ này. Với những giá trị ấy, những tác phẩm này đến nay trở thành những hiện vật lịch sử có giá trị trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Sưu tập hiện vật nghệ thuật đầu thế kỷ 20

Hiện vật- tư liệu