Thứ Ba, 18/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

Năm 111 TCN, nhà Hán khởi binh tiến đánh Nam Việt, nhà Triệu sụp đổ, nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc (Trung Hoa). Chính sách xuyên suốt của thời kỳ này là chính sách đồng hóa văn hóa, song, sự hiện diện của sưu tập hiện vật mang đậm yếu tố văn hóa Đông Sơn như: trống đồng, đồ gốm, chuông đồng... đã thể hiện sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt cũng như sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng được thể hiện qua các cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lí Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng... Năm 938, chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán đã kết thúc nghìn năm đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc.

Sơ đồ tham quan

Việt Nam từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 10