Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

Việt Nam là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á sớm nắm được kỹ thuật luyện và đúc đồng, sắt. Vào khoảng giữa thiên niên kỷ I trước Công nguyên, trên đất nước Việt Nam đã hình thành 3 trung tâm văn hoá, văn minh lớn làm cơ sở vật chất, nền tảng cho 3 quốc gia cổ hình thành và phát triển rực rỡ vào những thế kỷ trước và sau công nguyên: văn hóa Đông Sơn - nhà nước Văn Lang, Âu Lạc; văn hóa Sa Huỳnh - Vương quốc Champa; Văn hóa Đồng Nai, Óc Eo - Vương quốc Phù Nam. Trong đó, văn hóa Đông Sơn với nông nghiệp trồng lúa nước và công nghệ luyện kim đúc đồng phát triển ở trình độ cao đã sớm trở thành cơ sở vật chất hình thành nhà nước sơ khai Văn Lang - Âu Lạc, mở ra thời kỳ dựng nước đầu tiên và đặt nền tảng cho truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.

Sơ đồ tham quan