Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/01/2023 09:40 842
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Nguyễn Văn Đoàn

Lâm Thị Mỹ Dung

Thành tựu của nghề luyện kim đồng trong văn hóa Đồng Đậu  (Dẫn liệu từ Thành Dền và Vườn Chuối)/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/002.pdf

Nguyễn Thị Mai Hương

Di chỉ Đồng Đậu trong bối cảnh Holocene muộn ở châu thổ sông Hồng/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/003.pdf

Nguyễn Anh Tuấn

Di cốt động vật ở di chỉ Đồng Đậu đợt khai quật năm 2012 - 2013/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/004.pdf

Nguyễn Lân Cường

Những di cốt người cổ trên gò Đồng Đậu/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/005.pdf

Mai Văn Trung

Bảo vệ và phát huy giá trị di tích Đồng Đậu gắn liền với phát triển bền vững/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/006.pdf

Trương Đắc Chiến

Kỹ thuật đúc trống Đông Sơn: lược sử nghiên cứu và những khám phá mới/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/007.pdf

Hoàng Văn Diệp, Phạm Vũ Hải

Về những bằng chứng của kỹ thuật sáp chảy trên trống đồng Đông Sơn ở Đông Nam Á/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/008.pdf

Đặng Hồng Sơn

Kỹ thuật đúc đồng thau ở Trung Quốc cổ đại/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/009.pdf

Nguyễn Thị Hương Thơm

Bảo quản hiện vật chất liệu kim loại tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/010.pdf

Lương Thị Hà

Góp bàn về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ ở Bắc Ninh/DataFiles/2023/01/News/Tieng Viet/4.1.2023/Thong bao KH so 1 nam 2022/011.pdf

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: