Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

27/07/2018 14:42 2542
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Đinh Khắc Thuân

Văn bia phật giáo thời Lê Sơ

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Bia_Phat_giao..._Dinh_Khac_Thuan.pdf

Phạm Hoành Mạnh Hà

Định chế phong Vương (tước) thời Lê Sơ và trường hợp An Hưng Vương Mạc Đăng Dung

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Dinh_che_phong_vuong..._Pham_Hoang_Manh_Ha.pdf

Đoàn - Thắng

Trưng bày đặc biệt "Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam" tại viện nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Doan_-_Thang_-_Trung_bay_dac_biet_gom_su_phat_hien_o...1.pdf

Lê Văn Chiến, Chu Mạnh Quyền

Kết quả thám sát và khai quật chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng, Bắc Giang) năm 2015

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Ket_qua_tham_sat_va_khai_quat..._Le_Van_Chien1.pdf

Nguyễn Sỹ Nam

Khu căn cứ cách mạng Việt - Lào bản Lao Khô I, xã Piêng Khoảng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Khu_can_cu_Cach_mang_Viet_-_Lao..._Nguyen_Sy_Nam.pdf

Nguyễn Đình Chiến

Mối quan hệ giữa Champa và Nam Trung hoa qua nghiên cứu đồ gốm sứ tàu cổ Bình Châu (Quảng Ngãi)

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Moi_quan_h_Champa_va_Nam_Trung_Hoa..._Nguyen_Dinh_Chien.pdf

Nguyễn Hoài Nam

Một số đề xuất và giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử ngục Kon Tum

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Mot_so_de_xuat_va_giai_phap..._Nguyen_Hoai_Nam.pdf

Nguyễn Văn Cường

Báu vật khảo cổ học Việt Nam trưng bày đặc biệt trong lòng nước Đức 2016-2018

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Nguyen_Van_Cuong_-_Bau_vat_khao_co_hoc_Viet_Nam...1.pdf

Phạm Quốc Quân

Hình tượng voi trong nghệ thuật Đông Sơn và vấn đề lịch sử tượng quận

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Pham_Quoc_Quan_-_Hinh_tuong_voi_trong_nghe_thuat...1.pdf

Hoàng Văn Khoán

Tiền Lào

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Tien_Lao..._Hoang_Van_Khoan.pdf

Phạm Xanh

Việc pháp lý hóa thành quả cách mạng tháng tám

/DataFiles/asset/upload/data_hung_/thang_7_nam_2018/thong_bao_khoa_hc_so_2_nam_2017/Viec_phap_ly_hoa_thanh_qua..._Pham_Xanh.pdf


Chia sẻ: