Thứ Bảy, 02/03/2024
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Lịch sử tỉnh Cao Bằng
 • 16/10/2016 21:37

Lịch sử tỉnh Cao Bằng

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 15 cm x 22 cm; Số lượng: 1223 tr.; Năm: 2009.

 • 2105

Địa chí Vĩnh Phúc.
 • 06/10/2016 21:04

Địa chí Vĩnh Phúc.

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 21 cm x 29 cm; Số lượng: 1156 tr.; Năm: 2012.

 • 2082

Đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên
 • 29/09/2016 18:53

Đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên

Tác giả: Bùi Thị Thu Phương; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 14, 5 cm x 20.5 cm; Số lượng: 311 tr.; Năm: 2015.

 • 2125

Nghề luyện kim văn hóa Đồng Đậu.
 • 18/09/2016 20:58

Nghề luyện kim văn hóa Đồng Đậu.

Tác giả: Bùi Hữu Tiến; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 14.5 cm x 20.5 cm; Số lượng: 218 tr.; Năm: 2015.

 • 1951

150 năm hình bóng Sài Gòn 1863 - 2013
 • 13/09/2016 18:19

150 năm hình bóng Sài Gòn 1863 - 2013

Tác giả: Tam Thái; Nxb: Trẻ; Khổ sách: 23 cm x 23 cm; Số lượng: 519 tr.; Năm: 2015.

 • 1798

Lê Quý Đôn – Tuyển tập.
 • 04/09/2016 18:44

Lê Quý Đôn – Tuyển tập.

Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần; Nxb: Giáo dục; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 644 tr.; Năm: 2007

 • 1794

Chiến thắng biên giới Tây- Nam Việt Nam và dấu ấn quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Campuchia.
 • 22/08/2016 19:05

Chiến thắng biên giới Tây- Nam Việt Nam và dấu ấn quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Campuchia.

Tác giả: Vũ Ngọc Thiên Ngân; Nxb: Văn hóa – Thông tin; Khổ sách: 19 cm x 27 cm; Số lượng: 421 tr.; Năm; 2014.

 • 1825

Địa điểm khảo cổ học Thành Dền. Những giá trị lịch sử - văn hóa nổi bật.
 • 16/08/2016 00:27

Địa điểm khảo cổ học Thành Dền. Những giá trị lịch sử - văn hóa nổi bật.

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung; Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 362 tr.; Năm: 2015.

 • 1890

Hợp tác ở Biển Đông. Từ góc nhìn quan hệ quốc tế.
 • 10/08/2016 20:11

Hợp tác ở Biển Đông. Từ góc nhìn quan hệ quốc tế.

Tác giả: Trần Nam Tiến; Nxb: Văn hóa – Văn nghệ; Khổ sách: 14.5 cm x 20.5 cm; Số lượng: 380 tr.; Năm: 2014.

 • 1628

Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam. Những chứng tích lịch sử.
 • 07/08/2016 21:25

Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam. Những chứng tích lịch sử.

Tác giả: Văn Tạo; Furuta motoo; Nxb: Chính trị Quốc gia – Sự thật; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 752 tr.

 • 2549