Chủ Nhật, 14/07/2024
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Ấn phẩm tháng 6 - 2018
 • 12/06/2018 10:14

Ấn phẩm tháng 6 - 2018

Trong tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018), Phòng Tư liệu - Thư viện (BTLSQG) xin giới thiệu một số ấn phẩm và hình ảnh tiêu biểu:

 • 2798

Ấn phẩm tháng 5 - 2018
 • 15/05/2018 00:00

Ấn phẩm tháng 5 - 2018

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), phòng Tư liệu – Thư viện (BTLSQG ) đã tiến hành sưu tầm, bổ sung một số ấn phẩm và hình ảnh về Người. Chúng tôi xin giới thiệu một số ấn phẩm và hình ảnh tiêu biểu:

 • 2617

Bước mởđầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858-1897).
 • 27/01/2018 23:25

Bước mởđầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858-1897).

Tác giả: Nguyễn Xuân Thọ; Nxb: Hồng Đức; Khổ sách: 24cm x16 cm; Số lượng: 595 tr.; Năm: 2016.

 • 2523

Nghiên cứu đô thị cổ Hội An -Từ quan điểm Khảo cổ học lịch sử
 • 27/01/2018 23:25

Nghiên cứu đô thị cổ Hội An -Từ quan điểm Khảo cổ học lịch sử

Tác giả: Kikuchi seiichi, Nxb: Thế giới; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 322 tr.; Năm: 2010

 • 2705

Giới thiệu sách:“Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông”
 • 27/01/2018 23:25

Giới thiệu sách:“Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông”

Mới đây, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã cho ra mắt cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông”; Sách doTS. Trần Công Trục làm chủ biên.

 • 3001

Sách tham khảo:Di chỉ Tiền sử Cái Bèo, đảo Cát Bà
 • 27/01/2018 23:25

Sách tham khảo:Di chỉ Tiền sử Cái Bèo, đảo Cát Bà

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Khắc Sử  Nxb: Khoa học Xã hội Khổ sách: 16cm x 24cm Số lượng: 330 trang. Xuất bản: năm 2010

 • 2270

Hoàng HoaThám (1836-1913)
 • 27/01/2018 23:25

Hoàng HoaThám (1836-1913)

Tác giả: Khổng Đức Thiêm; Nxb: Tri Thức; Khổ sách: 16cmx24cm; Số lượng: 752 trang; Năm: 2014.

 • 2317

Giới thiệu sách mới: “Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam”
 • 14/12/2017 00:00

Giới thiệu sách mới: “Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam”

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2017), Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa biển Hàn Quốc phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày đặc biệt: “Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam”.

 • 2435

Mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam thế kỷ X-XIX
 • 29/03/2017 18:17

Mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam thế kỷ X-XIX

Tác giả: Phạm Đức Anh; Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số trang: 306 tr; Năm: 2015.

 • 3766

Chiến thắng Đà Nẵng 1858-1860
 • 07/03/2017 19:47

Chiến thắng Đà Nẵng 1858-1860

Tác giả: Lê Sơn Phương Ngọc; Nxb: Từ điển Bách Khoa; Khổ sách: 14 cm x 20 cm; Số trang: 310 tr; Năm: 2013.

 • 1987