Thứ Bảy, 02/03/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

27/01/2018 23:25 2121
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Khắc Sử  Nxb: Khoa học Xã hội Khổ sách: 16cm x 24cm Số lượng: 330 trang. Xuất bản: năm 2010

Di chỉ Cái Bèo ở đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do M.Colani phát hiện năm 1938 và đặt tên là di chỉ Vịnh Làng Chài – Baie des Pêcheurs. Di chỉ rộng 18.000m2, được các nhà khảo cổ Việt Nam khai quật 4 lần vào các năm 1973, 1981, 1986 và 2006. Đây là di chỉ  khảo cổ tiền sử nổi tiếng ở vùng duyên hải Đông Bắc của Tổ quốc, có giá trị quan trọng trong nghiên cứu lịch sử - văn hoá dân tộc.

Cuốn sách Di chỉ tiền sử Cái Bèo, đảo Cát Bà được biên soạn nhằm giới thiệu diện mạo văn hoá Tiền sử di chỉ Cái Bèo, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị đặc biệt quan trọng của di tích.

Cuốn sách ra mắt nhân kỷ niệm 70 năm phát hiện và nghiên cứu di chỉ Cái Bèo.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: