Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

27/01/2018 23:25 2317
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Tác giả: Khổng Đức Thiêm; Nxb: Tri Thức; Khổ sách: 16cmx24cm; Số lượng: 752 trang; Năm: 2014.

Đây là một cuốn sách chuyên khảo nội dung đã được hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá đây là tập đại thành về người anh hùng Hoàng Hoa Thám, là sự kế thừa và tổng kết toàn bộ thành tựu nghiên cứu của giới nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước từ trước tới nay về một vĩ nhân lịch sử không chỉ đóng vai trò quan trọng về thời gian lịch sử (những năm bản lề của thế kỷ 19-20) mà còn là gạch nối quan trọng giữa 2 khuynh hướng cứu nước - theo hệ tư tưởng phong kiến (Phong trào Cần Vương) và theo hệ tư tưởng tư sản (Phong trào Duy tân).

Tác phẩm chia làm 11 chương với nhiều phụ lục, ảnh tư liệu, sơ đồ… Ở chương mở đầu tác giả giới thiệu về quê hương, gia tộc và sự ra đời của Hoàng Hoa Thám thông qua các sử liệu mới tìm thấy; còn chương kết thúc là những đánh giá luận bàn về cuộc đời của bậc anh hùng dân tộc. Chín chương nội dung xây dựng cuộc đời Hoàng Hoa Thám qua các mốc hoạt động của ông như đánh dẹp Thanh phỉ, xây dựng làng chiến đấu, diệt Pháp xâm lược (1876 - 1885), sức cuốn hút của Yên Thế đối với các đại thủ lĩnh (1884 - 1889), những năm tháng oanh liệt và mất mát nặng nề (1890 - 1892), tham gia khởi nghĩa Hà Thành (1908), Hoàng Hoa Thám và Yên Thế quật khởi (1909)… 

Bên cạnh những thông tin kế thừa, cuốn sách công bố nhiều nghiên cứu mới, làm sáng tỏ nhiều vấn đề như khẳng định họ Đoàn là họ gốc của Hoàng Hoa Thám (trong khi nhiều nguồn vẫn cho rằng Hoàng Hoa Thám tên thật là Trương Văn Thám), khẳng định Dị Chế (Hưng Yên) là quê hương của ông, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Đoàn Danh Lại (tức Trương Văn Thận) thân phụ của Hoàng Hoa Thám…

Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trang Nhung

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Chia sẻ: