Thứ Ba, 16/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

26/09/2008 09:14 1826
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Thư viện Quốc gia Trung Quốc sẽ tiếp tục tái bản 556 cuốn sách cổ và coi đây là một phần trong nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống của nước này.
Thư viện Quốc gia Trung Quốc sẽ tiếp tục tái bản 556 cuốn sách cổ và coi đây là một phần trong nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống của nước này.

Hầu hết có niên đại từ đời Minh (1368-1644) và Thanh (1644-1911), các cuốn sách sắp được tái bản này sẽ được xuất bản trong thời gian 3 năm với các công nghệ in ấn hiện đại. Tuy nhiên, để giữ được dáng vẻ gốc, ngoài các công nghệ in hiện đại người ta còn sử dụng loại giấy gạo truyền thống, bọc sách bằng vải xanh da trời.

Trong giai đoạn đầu, năm 2002-2007, dự án này được các bộ Tài chính và Văn hóa tài trợ và nhờ đó đã có 758 cuốn sách từ đời Đường (618-907) và Nguyên (1271-1368).

Theo TTVH

cinet.gov.vn

Chia sẻ: