Thứ Ba, 16/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

18/09/2008 09:17 1850
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
14 tác phẩm khắc đá có niên đại từ giữa thế kỷ 15 đã được tìm thấy ở làng Zhula Village, huyện Kongpo Gyamda trong khu vực Nyingchi của Tây Tạng.

14 tác phẩm khắc đá có niên đại từ giữa thế kỷ 15 đã được tìm thấy ở làng Zhula Village, huyện Kongpo Gyamda trong khu vực Nyingchi của Tây Tạng.

Tác phẩm khắc lớn nhất cao 3,9 m và rộng 2,53 m; trong khi tác phẩm nhỏ nhất cao 0,45 m và và rộng 0,25 m. Các tác phẩm này được trang trí với những hoa văn nhiều màu sắc và có giá trị nghệ thuật, hàn lâm cao. Người ta tin rằng chúng được làm vào nửa sau thế kỷ 15.

Các ban ngành di sản văn hóa bản địa đã bắt đầu xúc tiến điều tra, chụp ảnh, đánh dấu địa điểm của các đồ tạo tác và đã yêu cầu chính quyền bản địa đưa ra các biện pháp bảo vệ.

Theo TT&VH

cinet.gov.vn

Chia sẻ: