Thứ Sáu, 29/09/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

31/08/2008 20:13 1803
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tại Trung Quốc, trong khi xây dựng các khu thi đấu thể thao để phục vụ cho Thế vận hội 2008 tổ chức tại Bắc Kinh, người ta đã phát hiện được khoảng 1.100 di tích văn hóa, lịch sử.
Tại Trung Quốc, trong khi xây dựng các khu thi đấu thể thao để phục vụ cho Thế vận hội 2008 tổ chức tại Bắc Kinh, người ta đã phát hiện được khoảng 1.100 di tích văn hóa, lịch sử.

Trong số các di tích phát hiện được từ 10 điểm xây dựng các khu thi đấu, có khoảng 700 lăng mộ có niên đại từ đời nhà Hán (206 năm trước CN đến 220 năm sau CN) cho đến đời nhà Thanh (1644-1911). Tháng 10 năm ngoái, công việc xây dựng trường bắn cho Thế vận hội đã phải hoãn lại do công nhân tại đây phát hiện lăng mộ thời nhà Minh (1368-1644). Năm ngoái, Bắc Kinh đã phát động 17 dự án bảo tồn các di tích này, 10 trong số đó đã hoàn thành. Hiện chính quyền Bắc Kinh đang xây dựng và sửa chữa 31 khu thi đấu thể thao trong chiến dịch nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho Thế vận hội 2008 với kinh phí lên đến 40 tỉ USD.

(Theo Reuters,TN)

(Nguồn: cinet.gov.vn)

Chia sẻ: