Thứ Hai, 27/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

13/05/2023 08:24 1009
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
“Bảo tàng, Tính bền vững và An sinh” là chủ đề của Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2023.

Sự kiện thường niên này nhằm tôn vinh các bảo tàng và tầm quan trọng của bảo tàng trong xã hội và khuyến khích các bảo tàng thúc đẩy giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và cùng hướng tới sự phát triển bền vững.

 
Năm nay, Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM) mong muốn làm nổi bật vai trò của các bảo tàng trong việc thúc đấy sự phát triển bền vững. Trước những thách thức toàn cầu quan trọng mà chúng ta đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và bất bình đẳng xã hội, các bảo tàng có thể giúp giáo dục công chúng về những vấn đề này và khuyến khích những hành động hướng tới sự thay đổi tích cực.
Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, các bảo tàng có thể góp phần tham gia các hoạt động vì khí hậu và thúc đẩy tính toàn diện hay giải quyết tình trạng cô lập xã hội và cải thiện sức khoẻ tâm thần. Các bảo tàng trên khắp thế giới sẽ tham gia ngày Quốc tế Bảo tàng bằng cách tổ chức các sự kiện, triển lãm và hoạt động khám phá chủ đề bền vững và an sinh. Những sự kiện này sẽ giới thiệu các hoạt động của bảo tàng nhằm giảm tác động đến môi trường, thúc đẩy các hoạt động bền vững và giáo dục công chúng về tầm quan trọng của tính bền vững.
Hàng năm, ICOM tập hợp một bộ thông tin nhằm giúp các bảo tàng cùng tham gia Ngày Quốc tế Bảo tàng:
Thông tin về chủ đề năm nay “Bảo tàng, Tính bền vững và An sinh”
Tư vấn cách thức tổ chức Hội nghị Quốc tế
Ví dụ về các hoạt động thu hút công chúng
Mục tiêu và sứ mệnh của Ngày Quốc tế Bảo tàng.
Để biết thêm thông tin về Ngày Quốc tế Bảo tàng, vui lòng truy cập website của ICOM: https://icom.museum/en/international-museum-day/

Thu Hiền dịch

icom.museum

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 3003

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

  • 08/05/2023 10:17
  • 535

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; trong đó, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước...