Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

02/12/2022 09:14 689
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng 1.12 tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “80 năm tác phẩm “Lịch sử nước ta” (1942-2022)” nhân kỷ niệm 80 năm tác phẩm giá trị này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản lần đầu tiên. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và phát biểu khai mạc hội thảo.

 
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Hội thảo
80 năm ra đời, tác phẩm “Lịch sử nước ta” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với 208 câu thơ ngắn gọn, súc tích là một trong những tác phẩm có giá trị về lý luận và thực tiễn trong tiến trình cách mạng Việt Nam, có sức sống mãnh liệt và ý nghĩa vượt thời đại. 
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nêu, cách đây 80 năm tại Pác Bó, Cao Bằng, để giúp cán bộ Việt Minh có thêm nguồn tư liệu truyền bá, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng khi thời cơ đến, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Lịch sử nước ta”. Tác phẩm được Việt Minh tuyên truyền Bộ xuất bản lần đầu tiên vào tháng 2.1942. Với cách viết ngắn gọn nhưng rất súc tích, dễ học, dễ nhớ, bức tranh lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn lọc, giới thiệu, khái quát một cách chính xác thông qua những nhân vật, những sự kiện lịch sử chân thực, khách quan.
 
PGS. TS. Phạm Minh Tuấn trao tặng sách cho TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh
Qua đó, nêu bật truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và đoàn kết của dân tộc Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước và kết thúc bằng mốc lịch sử có tính chất dự báo: “1945 - Việt Nam độc lập”. Đồng thời, tác phẩm đã nêu lên những quan điểm có tính nguyên tắc chỉ đạo làm phong phú thêm kho tàng tư tưởng lý luận của Đảng, trong đó, Người đã rút ra một bài học lớn về tinh thần đoàn kết, đó là: Dân ta xin nhớ chữ đồng. Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. 
“Sau 80 năm ra đời, những quan điểm tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Lịch sử nước ta” đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thậm chí, rất cần thiết trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Chỉ với 208 câu thơ lục bát ngắn gọn, súc tích, có mở đầu “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, Người đã giới thiệu những nhân vật lịch sử để khái quát truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; từ đó, khơi gợi tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống dân tộc nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng bước vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 
 
PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao sách Lịch sử nước ta tặng đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số đoàn viên tiêu biểu
Lãnh đạo Bộ VHTTDL khẳng định, hội thảo khoa học mang chủ đề: 80 năm tác phẩm “Lịch sử nước ta” là một việc làm có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, góp phần tiếp tục khẳng định những cống hiến và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 
Bên cạnh đó, việc tổ chức Hội thảo lần này vừa là dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc được cha ông ta qua nhiều thế hệ đã hy sinh xương máu để giữ gìn và vun đắp, vừa là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của việc hiểu biết lịch sử dân tộc trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. 
 
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo
PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc- Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, đã 80 năm kể từ ngày tác phẩm “Lịch sử nước ta” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên - một tác phẩm thơ giản dị, phổ thông, thông qua hình thức kể chuyện nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân về lịch sử dân tộc, đất nước và con người Việt Nam, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, khẳng định sức sống mãnh liệt và ý nghĩa vượt thời đại.
Đồng chí Phạm Minh Tuấn cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định những cống hiến và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam; khẳng định và làm sâu sắc hơn những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Lịch sử nước ta” trong kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam, từ đó học tập và vận dụng thành công những kinh nghiệm quý báu của cha ông, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn đất nước, để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa nước ta trở thành một nước phát triển.
 
PGS.TS Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Cùng với phân tích về hoàn cảnh ra đời, nội dung của tác phẩm “Lịch sử nước ta”, PGS.TS Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định, “Lịch sử nước ta” là một tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt đứng về các phương diện chính trị, lịch sử, văn học, nghệ thuật… Lần đầu tiên có một tác phẩm viết về lịch sử bằng hình thức diễn ca – một cách tiếp cận lịch sử vô cùng độc đáo, không hề khô khan, cứng nhắc mà hết sức nhẹ nhàng, tự nhiên. Tác phẩm viết về lịch sử từ thời Hồng Bàng dựng nước đến năm 1941 nhưng lại ngắn gọn, súc tích, đơn giản, dễ hiểu, dễ học, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người.
 
 GS.TS Hoàng Chí Bảo
Khẳng định giá trị của tác phẩm “Lịch sử nước ta”, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, yêu nước và đoàn kết là những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc ta, là hằng số trong bảng giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm “Lịch sử nước ta” đã khắc họa truyền thống dân tộc từ những giá trị đó và vì thế mãi có tính thời sự, sức sống lâu bền. Trong bối cảnh hiện nay, việc giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho mọi thế hệ, tầng lớp người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ là đòi hỏi cấp bách và hệ trọng. 
 
Các đại biểu dự hội thảo
TS. Phạm Minh Thế, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, căn cứ vào việc dùng từ và cách thể hiện, diễn đạt ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể coi tác phẩm “Lịch sử nước ta” giống như lời hiệu triệu quốc dân đồng bào cùng đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực để thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương. Kết quả của lời hiệu triệu ấy chính là thành công, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, đưa đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2.9.1945 với bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Hội thảo cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo uy tín trên cả nước về việc vận dụng những giá trị của tác phẩm “Lịch sử nước ta” vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; đồng thời, từ tác phẩm bàn về công tác dạy và học bộ môn lịch sử hiện nay. 
 
Các đại biểu và các em học sinh chụp hình lưu niệm
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương  bày tỏ,  mong rằng những kết quả đạt được của Hội thảo sẽ góp phần khẳng định và làm sâu sắc hơn những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Lịch sử nước ta trong kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam.  Để những giá trị của tác phẩm “Lịch sử nước ta” phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu giữ gìn, bảo quản các bản in gốc của tác phẩm này; đồng thời, tiếp tục tái bản tác phẩm “Lịch sử nước ta” để phổ biến rộng rãi trong xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, góp phần khẳng định, lan tỏa giá trị và sức sống trường tồn của tác phẩm. 

PHƯƠNG THẢO; ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

http://baovanhoa.vn

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 2981

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

  • 30/11/2022 09:19
  • 636

Vào hồi 16 giờ 12 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2022 giờ địa phương (tức 22 giờ 12 phút ngày 29 tháng 11 năm 2022 giờ Việt Nam), tại phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 của UNESCO diễn ra tại Rabat, thủ đô của Vương quốc Ma-rốc, di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là một trong 56 hồ sơ được xem xét trong kỳ họp này.