Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/01/2019 15:05 2165
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bộ VHTTDL vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”.

Bộ VHTTDL vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”.

Gắn hoạt động bảo tàng với phát triển du lịch - Ảnh 1.

Học sinh tham gia trải nghiệm dệt lanh của người Mông tại Bảo tàng Văn hóa Các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Minh Khánh

Theo đó, mục tiêu của đề án là tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức hoạt động để các bảo tàng bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội; thực sự trở thành trung tâm giáo dục thường xuyên về truyền thống yêu nước, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời là lựa chọn ưu tiên trong những hình thức khám phá, vui chơi giải trí đủ sức hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phát triển du lịch.

Theo đó, đến năm 2021, các bảo tàng sẽ được đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dịch vụ phục vụ khách tham quan và tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch. Số lượng khách tham quan bảo tàng hàng năm tăng bình quân 10% trong đó ưu tiên phát triển đối tượng khách là học sinh, sinh viên.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm của đề án là đổi mới nội dung và hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng để khắc phục tình trạng trùng lặp và sự khô cứng, thiếu hấp dẫn của các trưng bày hiện tại; Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động, đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các đối tượng công chúng, từng bước xây dựng và nâng cao thượng hiệu của bảo tàng; Đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng công chúng; Đổi mới chương trình, nội dung và phương thức đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng.

Trong đó, Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Tổng cục Du lịch có trách nhiệm định hướng các doanh nghiệp lữ hành tăng cường giới thệu, tư vấn cho du khách về giá trị của các bảo tàng ở Việt Nam và dành thời gian hợp lý cho điểm đến bảo tàng trong các chương trình tour; Đồng thời hỗ trợ các bảo tàng trong việc định hướng các sản phẩm du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, có chiều sâu để phù hợp với định hướng chung. Các bảo tàng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đề án, trình cơ quan chủ quản phê duyệt và tổ chức triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động./.

https://bvhttdl.gov.vn/

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 3110

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Thủ tướng Chính phủ công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia

Thủ tướng Chính phủ công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia

  • 27/12/2018 14:33
  • 2046

VHO-Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 7, năm 2018) cho 22 hiện vật, nhóm hiện vật.