Chủ Nhật, 10/12/2023
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

175 gương mặt anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
 • 28/01/2015 14:27

175 gương mặt anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Thái Anh; Nxb: Văn hóa – Thông tin; Khổ sách: 19cmx27 cm; Số lượng: 491 tr.; Năm: 2012.

 • 290

Một góc nhìn về văn hóa biển
 • 22/01/2015 15:38

Một góc nhìn về văn hóa biển

Tác giả: Nguyễn Thanh Lợi; Nxb: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khổ sách: 16cmx24cm; Số lượng: 375 tr.; Năm: 2014

 • 277

Hoàng Sa Trường Sa trong thư tịch cổ
 • 14/01/2015 00:00

Hoàng Sa Trường Sa trong thư tịch cổ

Tác giả: Đinh Kim Phúc; Nxb:Hội nhà văn; Khổ sách: 15.6 cm x24 cm; Số lượng: 205 tr.; Năm: 2014

 • 264

Bí sử triều Nguyễn.
 • 07/01/2015 16:43

Bí sử triều Nguyễn.

Tác giả: Minh Châu; Nhà xuất bản: Thanh Hóa; Khổ sách: 14.5 cm x20 cm; Số lượng: 375 tr.; Năm: 2013

 • 273

25 tướng lĩnh Việt Nam
 • 27/12/2014 00:00

25 tướng lĩnh Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc; Nhà xuất bản: Văn hóa – Thông tin; Khổ sách: 14.5 cmx20.5 cm; Số lượng: 611 tr.; Năm: 2013

 • 309

Bộ đội tăng thiết giáp qua những kỷ vật lịch sử
 • 22/12/2014 20:13

Bộ đội tăng thiết giáp qua những kỷ vật lịch sử

Tác giả: Nhiều tác giả; Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân; Khổ sách: 14.5 cmx20m; Số lượng: 259 tr.; Năm: 2009.

 • 255

Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh
 • 12/12/2014 19:44

Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh

Tác giả: Nhiều tác giả; Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân; Khổ sách: 19cmx27cm; Số lượng: 694 tr.; Năm: 2007.

 • 263

Sách “Văn hóa Đông Sơn - sưu tập hiện vật bảo tàng Lịch sử quốc gia”
 • 19/11/2014 17:39

Sách “Văn hóa Đông Sơn - sưu tập hiện vật bảo tàng Lịch sử quốc gia”

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Đông Sơn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa cho ra đời cuốn sách “Văn hóa Đông Sơn - sưu tập hiện vật bảo tàng Lịch sử quốc gia”. Sách dày 220 trang, khổ 21x 29,7 cm, được in bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn hành.

 • 295

Ra mắt cuốn sách “Văn hóa Đông Sơn - 90 năm phát hiện và nghiên cứu”.
 • 17/11/2014 20:50

Ra mắt cuốn sách “Văn hóa Đông Sơn - 90 năm phát hiện và nghiên cứu”.

Sau một thời gian tập hợp, biên tập, chỉnh sửa, ngày 17 tháng 11 năm 2014, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã xuất bản ấn phẩm “Văn hóa Đông Sơn - 90 năm phát hiện và nghiên cứu”. Đây là một trong những hoạt động của chương trình kỷ niệm 90 năm văn hóa Đông Sơn do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức.

 • 263

Thông cáo báo chí
 • 17/11/2014 20:50

Thông cáo báo chí

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 90 NĂM PHÁT HIỆN VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ĐÔNG SƠN (1924-2014)

 • 359