Chủ Nhật, 14/07/2024
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Công lý và hòa bình trên biển đông.
 • 07/05/2015 00:00

Công lý và hòa bình trên biển đông.

Tác giả: TS. Nguyễn Thái Hợp; Nxb: Hội nhà văn; Khổ sách: 16cmx24cm; Số lượng: 359 tr.; Năm: 2014.

 • 304

Năm cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn
 • 22/04/2015 17:33

Năm cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn

Tác giả: Phạm Bá Toàn; Nxb: Quân đội nhân dân; Khổ sách: 13.5 cm x 21cm; Số lượng: 235 tr.; Năm: 2015.

 • 407

Văn bia Lê Sơ – Tuyển tập
 • 16/04/2015 20:55

Văn bia Lê Sơ – Tuyển tập

Tác giả: Nhiều tác giả ; Nxb : Khoa học xã hội; Khổ sách: 16cmx24cm; Số lượng: 634 tr.; Năm: 2014

 • 364

Tư tưởng Việt Nam thời Trần
 • 02/04/2015 19:21

Tư tưởng Việt Nam thời Trần

Tác giả: Trần Thuận; Nxb: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khổ sách: 16cmx24cm; Số lượng: 300 tr.; Năm: 2014.

 • 380

Việt Nam: Một lịch sử tự nhiên
 • 30/03/2015 00:00

Việt Nam: Một lịch sử tự nhiên

Tác giả: Eleanor Jane Sterling, Martha Maud Hurley, Le Duc Minh ; Nxb: Yale University Press; Khổ sách: 16 cm x 25cm; Số trang: 423 tr.; Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Năm: 2006.

 • 344

Nhà Mạc và thời đại nhà Mạc. Hơn hai mươi năm nghiên cứu và nhận thức.
 • 25/03/2015 00:00

Nhà Mạc và thời đại nhà Mạc. Hơn hai mươi năm nghiên cứu và nhận thức.

Tác giả: Trần Thị Vinh; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 14.5cmx20,5 cm; Số lượng: 175tr.; Năm: 2013.

 • 365

Dấu ấn văn hóa tiền – sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum
 • 17/03/2015 21:33

Dấu ấn văn hóa tiền – sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum

Tác giả: Nguyễn Khắc Sử; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 16 cmx24 cm; Số lượng: 743 tr.; Năm: 2014.

 • 335

Thành Hoàng Đế kinh đô vương triều Tây Sơn.
 • 09/03/2015 00:00

Thành Hoàng Đế kinh đô vương triều Tây Sơn.

Tác giả: Lê Đình Phụng; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 14.5 cmx20.5cm; Số lượng: 388 tr.; Năm: 2007.

 • 329

Đảng Cộng Sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập Quốc tế.
 • 02/02/2015 16:38

Đảng Cộng Sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập Quốc tế.

Tác giả: Vũ Như Khôi; Nxb: Quân đội nhân dân; Khổ sách: 19cmx27cm; Số lượng: 574 tr.; Năm: 2006.

 • 315

Bảy vị cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sống mãi với chúng ta.
 • 02/02/2015 16:37

Bảy vị cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sống mãi với chúng ta.

Tác giả: Lê Quốc Sử; Nxb: Thời đại; Khổ sách:19cmx27cm; Số lượng: 450 tr.; Năm: 2010.

 • 355