Thứ Năm, 13/06/2024
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Các nền văn hóa cổ Việt Nam – Bình minh trên sông Hồng.
 • 21/10/2015 00:00

Các nền văn hóa cổ Việt Nam – Bình minh trên sông Hồng.

Tác giả: Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc; Khổ sách: 28, 5 cm x23 cm; Số lượng: 235 tr.; Năm: 2014.

 • 374

Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông.
 • 14/10/2015 00:00

Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông.

Tác giả: Trần Ngọc Vương, Trần Công Trục, Đinh Hoàng Thắng; Nxb: Thông tin và truyền thông; Khổ sách: 14,5 cm x 20,5 cm; Số lượng: 258 tr.; Năm: 2015.

 • 409

Hồ sơ về Lục Châu học – Tìm hiểu con người ở vùng đất mới.
 • 05/10/2015 00:00

Hồ sơ về Lục Châu học – Tìm hiểu con người ở vùng đất mới.

Tác giả: Nguyễn Văn Trung; Nxb: Trẻ; Khổ sách: 15.5 cm x24 cm; Số lượng: 641 tr.; Năm: 2015.

 • 349

Làng báo Sài Gòn 1916-1930
 • 29/09/2015 00:00

Làng báo Sài Gòn 1916-1930

Tác giả: Philippe M.F.Peycam; Nxb: Trẻ; Khổ sách: 14 cm x20 cm; Số lượng: 458 tr. ; Năm: 2015.

 • 355

Nam Bộ những nhân vật lịch sử
 • 22/09/2015 00:00

Nam Bộ những nhân vật lịch sử

Tác giả: Nguyên Hùng; Nxb: Công an nhân dân; Khổ sách: 13,5 cm x 21 cm; Số lượng: 383 tr.; Năm: 2015.

 • 568

Nghiên cứu đô thị cổ Hội An - Từ quan điểm Khảo cổ học lịch sử
 • 15/09/2015 00:00

Nghiên cứu đô thị cổ Hội An - Từ quan điểm Khảo cổ học lịch sử

Tác giả: Kikuchi seiichi, Nxb: Thế giới; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 322 tr.; Năm: 2010

 • 345

Trận tuyến công khai giữa Sài Gòn
 • 10/09/2015 00:00

Trận tuyến công khai giữa Sài Gòn

Tác giả: Nhiều tác giả, Nxb: Trẻ, Khổ sách: 14cm x20 cm, Số lượng: 286 tr.; Năm: 2015.

 • 333

Lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam
 • 03/09/2015 00:00

Lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh; Nguyễn Xuân Hằng; Đỗ Xuân Tuất; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 13.5 cm x 21 cm; Số lượng: 303 tr.; Năm: 2015.

 • 398

Thư tịch báo chí Việt Nam
 • 24/08/2015 00:00

Thư tịch báo chí Việt Nam

Tác giả: Tô Huy Rứa; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 15 cm x 22 cm; Số lượng: 608 tr.; Năm: 1999.

 • 328

Cách mạng tháng Tám trong tiến trình lịch sử dân tộc
 • 17/08/2015 16:59

Cách mạng tháng Tám trong tiến trình lịch sử dân tộc

Tác giả: Trịnh Thúc Huỳnh; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 14.5 cm x20.5 cm; Số lượng: 375 tr.; Năm: 2005.

 • 335