Chủ Nhật, 10/12/2023
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Khảo cổ học tiền sử Lâm Đồng
 • 20/01/2016 00:00

Khảo cổ học tiền sử Lâm Đồng

Tác giả: Bùi Chí Hoàng, Phạm Hữu Thọ. Nguyễn Khánh Trung Kiên; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 360 tr.; Năm: 2013.

 • 331

Việt Nam truyền thống kinh tế - văn hóa biển
 • 18/01/2016 00:00

Việt Nam truyền thống kinh tế - văn hóa biển

Tác giả: Nguyễn Văn Kim – Nguyễn Mạnh Dũng; Nxb: Chính trị Quốc gia – Sự thật; Khổ sách: 16cm x 24 cm; Số lượng: 575 tr.; Năm: 2015.

 • 352

Những nền mỹ thuật ngoài phương Tây
 • 18/01/2016 00:00

Những nền mỹ thuật ngoài phương Tây

Tác giả: Michael Kampen O’Riley; Nxb: Mỹ thuật; Khổ sách: 19 cm x27 cm; Số lượng: 373 tr.; Năm: 2005.

 • 322

Thủy đạo vùng ven Sài gòn
 • 18/12/2015 00:00

Thủy đạo vùng ven Sài gòn

Tác giả: Mã Thiện Đồng; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 13 cm x 20.5 cm; Số lượng: 313 tr.; Năm: 2015

 • 345

Phan Đăng Lưu – Tiểu sử
 • 14/12/2015 00:00

Phan Đăng Lưu – Tiểu sử

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 14, 5 cm x 20 cm; Số lượng: 434 tr.; Năm: 2015.

 • 358

Dặm dài đất nước – Những vùng đất, con người, tâm thức người Việt
 • 04/12/2015 00:00

Dặm dài đất nước – Những vùng đất, con người, tâm thức người Việt

Tác giả: Trần Quốc Vượng; Nxb: Thuận hóa; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 665 tr.; Năm: 2015.

 • 327

Phân hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam
 • 24/11/2015 00:00

Phân hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam

Tác giả: Ngô Đức Thịnh; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 471 tr.; Năm: 2015

 • 328

Kiến trúc các công trình xây dựng tại Hà Nội (1875-1945)
 • 19/11/2015 00:00

Kiến trúc các công trình xây dựng tại Hà Nội (1875-1945)

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 29.7 cm x 21 cm; Số lượng: 113 tr.; Năm: 2014.

 • 342

Về phong trào đô thị miền Nam
 • 12/11/2015 00:00

Về phong trào đô thị miền Nam

Tác giả: Lê Cung; Nxb: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 413 tr.; Năm: 2015.

 • 326

Di tích Bãi Cọi
 • 04/11/2015 00:00

Di tích Bãi Cọi

Tác giả: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc; Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam; Khổ sách: 19 cm x 26 cm; Số lượng: 304 tr.; Năm: 2014.

 • 297