Thứ Ba, 16/07/2024
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Đời nay cung tiến, ngàn sau phụng thờ.
 • 20/06/2016 03:07

Đời nay cung tiến, ngàn sau phụng thờ.

Tác giả: Vũ Thị Mai Anh; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 415 tr.; Năm: 2015.

 • 368

Nhân danh tập chí. Tài liệu về tổ chức và tục lệ của làng quê Bắc Kỳ.
 • 09/06/2016 00:00

Nhân danh tập chí. Tài liệu về tổ chức và tục lệ của làng quê Bắc Kỳ.

Tác giả: Phạm Xuân Lộc; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 278 tr.; Năm: 2015.

 • 378

Mối quan hệ Văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc.
 • 01/06/2016 01:06

Mối quan hệ Văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc.

Tác giả: Trình Năng Chung; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 363 tr.; Năm: 2015

 • 380

Chiến tranh nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Đông Nam Bộ
 • 11/05/2016 00:00

Chiến tranh nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Đông Nam Bộ

Tác giả: Hồ Sơn Đài; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 783 tr.; Năm: 2015.

 • 400

Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam
 • 27/04/2016 00:00

Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam

Tác giả: Edward Miller; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 547 tr.; Năm: 2016.

 • 381

Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ.
 • 08/04/2016 00:00

Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ.

Tác giả: Nguyễn Minh Tường; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 19 cm x 27 cm; Số lượng: 919 tr.

 • 516

Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858-1897).
 • 24/03/2016 00:00

Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858-1897).

Tác giả: Nguyễn Xuân Thọ; Nxb: Hồng Đức; Khổ sách: 24cm x16 cm; Số lượng: 595 tr.; Năm: 2016.

 • 395

Di sản vô giá của kinh thành Thăng Long
 • 11/03/2016 00:00

Di sản vô giá của kinh thành Thăng Long

Tác giả: Nhật Minh; Nxb: Thông tin và Truyền thông; Khổ sách: 20.7 cm x 27.7; Số lượng: 179 tr.; Năm: 2015.

 • 369

Khảo cổ học Bình Dương từ tiền sử đến sơ sử
 • 02/03/2016 00:00

Khảo cổ học Bình Dương từ tiền sử đến sơ sử

Tác giả: Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Khánh Trung Kiên; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 500 tr.; Năm: 2010.

 • 371

80 năm Đảng Cộng sản – Những mốc son vàng của lịch sử.
 • 16/02/2016 00:00

80 năm Đảng Cộng sản – Những mốc son vàng của lịch sử.

Tác giả: Mai Thời Chính, Thiều Hoa; Nxb: Thanh niên; Khổ sách: 24 cm x 25 cm; Số lượng: 209 tr.; Năm: 2009.

 • 377