Thứ Ba, 03/10/2023
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Lê Quý Đôn – Tuyển tập.
 • 05/09/2016 01:44

Lê Quý Đôn – Tuyển tập.

Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần; Nxb: Giáo dục; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 644 tr.; Năm: 2007

 • 290

Chiến thắng biên giới Tây- Nam Việt Nam và dấu ấn quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Campuchia.
 • 23/08/2016 00:00

Chiến thắng biên giới Tây- Nam Việt Nam và dấu ấn quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Campuchia.

Tác giả: Vũ Ngọc Thiên Ngân; Nxb: Văn hóa – Thông tin; Khổ sách: 19 cm x 27 cm; Số lượng: 421 tr.; Năm; 2014.

 • 309

Địa điểm khảo cổ học Thành Dền. Những giá trị lịch sử - văn hóa nổi bật.
 • 16/08/2016 00:00

Địa điểm khảo cổ học Thành Dền. Những giá trị lịch sử - văn hóa nổi bật.

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung; Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 362 tr.; Năm: 2015.

 • 303

Hợp tác ở Biển Đông. Từ góc nhìn quan hệ quốc tế.
 • 11/08/2016 00:00

Hợp tác ở Biển Đông. Từ góc nhìn quan hệ quốc tế.

Tác giả: Trần Nam Tiến; Nxb: Văn hóa – Văn nghệ; Khổ sách: 14.5 cm x 20.5 cm; Số lượng: 380 tr.; Năm: 2014.

 • 274

Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam. Những chứng tích lịch sử.
 • 08/08/2016 00:00

Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam. Những chứng tích lịch sử.

Tác giả: Văn Tạo; Furuta motoo; Nxb: Chính trị Quốc gia – Sự thật; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 752 tr.

 • 284

Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn 1802-1885.
 • 25/07/2016 00:00

Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn 1802-1885.

Tác giả: Đỗ Bang; Nxb: Thuận Hóa; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 414 tr.; Năm: 2016.

 • 289

Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc.
 • 18/07/2016 00:00

Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc.

Tác giả: Lê Nguyễn; Nxb: Hồng Đức; Khổ sách: 15.5 cm x 23.5 cm; Số lượng: 382 tr.; Năm: 2016.

 • 287

Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam.
 • 13/07/2016 00:00

Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam.

Tác giả: Sông Lam; Nxb: Thanh niên; Khổ sách: 13 cm x 20.5 cm; Số lượng: 227 tr.; Năm: 2016.

 • 333

Trần Quốc Hoàn – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam.
 • 30/06/2016 00:00

Trần Quốc Hoàn – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam.

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia – Sự thật; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 716 tr.; Năm: 2016.

 • 312

Hùng Vương và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (các công trình nghiên cứu).
 • 24/06/2016 00:00

Hùng Vương và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (các công trình nghiên cứu).

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Văn hóa – Thông tin; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 871 tr.; Năm: 2012.

 • 306