Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

02/03/2016 00:00 371
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Khánh Trung Kiên; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 500 tr.; Năm: 2010.

“Khảo cổ học Bình Dương từ tiền sử đến sơ sử” là một công trình mang ý nghĩa hệ thống các phát hiện khảo cổ học trên địa bàn tỉnh từ những năm cuối thế kỷ XIX đến nay. Cuốn sách cập nhật một cách đầy đủ những phát hiện khảo cổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương cùng với việc phân loại một cách khoa học theo chất liệu, loại hình, chức năng sử dụng với các thông tin được xử lý trên toàn bộ tài liệu lưu trữ tại kho Bảo tàng Tỉnh và các công trình khoa học của các nhà nghiên cứu đi trước đã công bố.

Có thể nói ấn phẩm vừa công bố tư liệu vừa đưa ra các kiến giải khoa học đồng thời cũng gợi mở những nhận thức mới trong việc nghiên cứu nguồn gốc bản địa của các cộng đồng cư dân cổ Bình Dương, những thành tựu cũng như khẳng định trình độ phát triển độc lập của họ trong hành trình tiến đến văn minh, góp một phần quan trọng trong tiến trình lịch sử phát triển của vùng đất Nam Bộ.

Cuốn sách gồm 6 nội dung chính:

Chương I. Cảnh quan và môi trường.

Chương II. Biên niên khảo cổ học tiền-sơ sử Bình Dương

Chương III. Các di tích khảo cổ học.

Chương IV. Di vật khảo cổ.

Chương V. Cấu trúc kinh tế - xã hội của cộng đồng cư dân thời tiền – sơ sử Bình Dương.

Chương VI. Tiền – sơ sử Bình Dương quá trình phát triển và các mối quan hệ văn hóa.

Cuốn sách hiện đang lưu giữ tại thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) . Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: