Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 00:00 391
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức biên soạn và xuất bản. Đây là kết quả quá trình thực hiện chủ trương của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc "khảo cổ học đi trước một bước" để phục vụ cho công tác trùng tu và và tôn tạo những di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức biên soạn và xuất bản. Đây là kết quả quá trình thực hiện chủ trương của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc"khảo cổ học đi trước một bước" để phục vụ cho công tác trùng tu và và tôn tạo những di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Cuốn sách công bố kết quả khai quật khảo cổ học tại 7 di tích, trong đó có 3 di tích thuộc Tử Cấm Thành, 3 di tích trong Hoàng Thành và 1 di tích trong Kinh thành. Các hiện vật thu được trong các đợt khai quật đã bổ sung nhiều tư liệu mới cho phép tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đời sống thường nhật của các triều vua Nguyễn…

Sách khổ 19 x 27 cm, dày 380 trang.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

2002: Tàu cổ Cà Mau (1723 – 1735

2002: Tàu cổ Cà Mau (1723 – 1735

  • 19/08/2008 00:00
  • 367

Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Sở văn hoá Thông tin Cà Mau tổ chức biên soạn và xuất bản, tháng 5/2002.  Ðây là công trình do TS. Nguyễn Ðình Chiến biên soạn trên cơ sở báo cáo khai quật tàu cổ Cà Mau.