Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 00:00 402
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
S ách do BTLSVN và BTLS TP. Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu những vấn đề về Tiền sử TP. Hồ Chí Minh thông qua những di tích khảo cổ học được nghiên cứu khai quật trong nhiều thập niên, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Sách do BTLSVN và BTLS TP. Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu những vấn đề về Tiền sử TP. Hồ Chí Minh thông qua những di tích khảo cổ học được nghiên cứu khai quật trong nhiều thập niên, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Đây là một công trình có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu thời Tiền sử và sơ sử miền Nam Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Phụ lụcsách có nhiều bản ảnh, bản vẽ minh hoạ, giúp ích cho nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến giai đoạn lịch sử này.

Sách dày 678 trang, in bằng tiếng Việt và tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh.

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: