Thứ Bảy, 25/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

29/03/2017 00:00 422
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Phạm Đức Anh; Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số trang: 306 tr; Năm: 2015.

Tác giả: Phạm Đức Anh; Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số trang: 306 tr; Năm: 2015.

Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, khoảng thời gian từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX là thời kỳ tồn tại của các nhà nước quân chủ độc lập. Trên nền tàng hệ tư tưởng, cơ sở kinh tế - xã hội và khả năng kiểm soát, quản lý đối với làng xã mà các triều đại quân chủ Việt Nam đã thiết lập các hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

“Mô hình tổ chức Nhà nước ở Việt Nam thế kỷ X-XIX” của tác giả Phạm Đức Anh đã hệ thống hóa và khái quát hóa những đặc điểm và hình thức tổ chức nhà nước ở từng thời kỳ lịch sử nhất định đó, cũng như chỉ ra những đặc trưng xuyên suốt, những khuynh hướng vận động và biến đổi của mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam trong suốt thời trung đại. Cuốn sách tập trung làm rõ một số vấn đề chủ yếu như: Tái hiện một cách khách quan quá trình hình thành và biến đổi, những đặc trưng cơ bản và tính chất của mô hình nhà nước quân chủ trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, tập trung làm rõ quá trình thiết lập, cấu trúc và đặc điểm, thành tựu của từng hình thức tổ chức nhà nước trong các giai đoạn lich sử; phân tích cấu trúc quyền lực nhà nước; chỉ ra những đặc trưng xuyên suốt, những khuynh hướng và quy luật vận động biến đổi của mô hình tổ chức nhà nước quân chủ ở Việt Nam…

Ấn phẩm gồm 4 nội dung chính:

Phần I. Thiết chế nhà nước thời Lý - Trần (thế kỷ XI-XIV)

Phần II. Thiết chế nhà nước Lê Sơ (thế kỷ XV)

Phần III. Các thiết chế nhà nước trong giai đoạn thế kỷ XVI-XVIII

Phần IV. Thiết chế nhà nước thời Nguyễn (thế kỷ XIX)

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)


Chia sẻ: