Chủ Nhật, 14/07/2024
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Công tác truyền thông của Bảo tàng Lịch sử quốc gia – 5 năm một chặng đường
 • 22/11/2016 00:00

Công tác truyền thông của Bảo tàng Lịch sử quốc gia – 5 năm một chặng đường

Hiện nay, trên thế giới bảo tàng ngày một phát triển cả về số lượng, loại hình và phương thức tổ chức hoạt động. Theo đó, công tác truyền thông của bảo tàng cũng phát triển để bắt kịp mục tiêu kết nối bảo tàng với công chúng.

 • 404

 • 16/11/2016 00:00

Tìm hiểu sưu tập cây đèn đầu thế kỉ 20 của BTLSQG

Cây đèn là một trong những vật dụng gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt cũng như trong các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt.

 • 426

Hoạt động của Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm trong 5 năm qua (2011 – 2016)
 • 15/11/2016 00:00

Hoạt động của Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm trong 5 năm qua (2011 – 2016)

Năm 2011, Bảo tàng Lịch sử quốc gia được thành lập, cùng với 15 phòng ban khác, phòng Nghiên cứu - Sưu tầm được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa phòng Nghiên cứu - Sưu tầm của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

 • 375

Công tác Tư liệu – Thư viện BTLSQG thời gian qua
 • 14/11/2016 00:00

Công tác Tư liệu – Thư viện BTLSQG thời gian qua

Năm 2011, ngay sau khi có quyết định sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam thành Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Phòng Tư liệu- Thư viện được hình thành trên cơ sở Phòng Tư liệu- Thư viện - Đối ngoại của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và hai bộ phận Thư viện, kho Phim ảnh của Phòng Kiểm kê - Bảo quản, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

 • 416

Hoạt động Hợp tác quốc tế của BTLSQG (2011-2016 )
 • 02/11/2016 00:00

Hoạt động Hợp tác quốc tế của BTLSQG (2011-2016 )

Hoạt động hợp tác quốc tế giữ một vị trí quan trọng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của BTLSQG.

 • 382

Đầu tư nâng cấp cho hệ thống trưng bày BTLSQG - những thành quả sau 5 năm
 • 25/10/2016 00:00

Đầu tư nâng cấp cho hệ thống trưng bày BTLSQG - những thành quả sau 5 năm

Hệ thống trưng bày là "bộ mặt" của một bảo tàng, nên dù trong thời gian chờ đợi thực hiện dự án xây dựng BTLSQG mới lớn hơn trong tương lai, hệ thống trưng bày hiện tại của BTLSQG vẫn được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban lãnh đạo Bảo tàng quan tâm, đầu tư một cách thích đáng. Có thể kể ra một số dự án tiêu biểu trong 5 năm qua BTLSQG đã thực hiện như:

 • 367

Hoạt động giáo dục, công chúng BTLSQG - 5 năm đầu thành lập
 • 25/10/2016 00:00

Hoạt động giáo dục, công chúng BTLSQG - 5 năm đầu thành lập

5 năm là thời gian chưa dài, nhưng trên cơ sở kế thừa bề dày, truyền thống hoạt động của 2 bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, hoạt động giáo dục, công chúng Bảo tàng Lịch sử quốc gia thời gian qua đã gặt hái được những thành công bước đầu với những điều kiện thuận lợi, khó khăn khác nhau trong những năm đầu thành lập.

 • 436

Bảo tàng Lịch sử quốc gia – khởi đầu một hành trình mới
 • 21/10/2016 00:00

Bảo tàng Lịch sử quốc gia – khởi đầu một hành trình mới

Ngày 26 tháng 9 năm 2011 đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành Bảo tàng Việt Nam với Quyết định số 1674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam – hai cánh chim đầu đàn với bề dày truyền thống và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp gìn giữ, bảo tồn, phát huy di sản lịch sử, văn hóa dân tộc.

 • 357

Nhận biết Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà
 • 30/09/2016 00:00

Nhận biết Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà

Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật. Theo các tài liệu lưu giữ đến nay thì Ngài được xác nhận là có thật trong lịch sử.

 • 422

Đổi mới tư duy trong hoạt động bảo tàng
 • 21/09/2016 08:53

Đổi mới tư duy trong hoạt động bảo tàng

Gần ba mươi năm trước đây, chúng ta đã từng chứng kiến một bức tranh quá ảm đạm của nước nhà: kinh tế suy thoái, lòng tin đối với Đảng, với chế độ bị suy giảm. Hàng loạt các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh bị xâm phạm, hủy hoại; hàng loạt các bảo tàng xuống cấp; lượng khách tham quan bảo tàng ngày càng thưa dần đều.

 • 355