Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

02/11/2016 00:00 383
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Hoạt động hợp tác quốc tế giữ một vị trí quan trọng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của BTLSQG.

Thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo tàng và di sản văn hoá góp phần quảng bá những giá trị và tiềm năng di sản văn hoá Việt Nam, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế và vị thế của BTLSQG với thế giới. Trong 5 năm qua (2011-2016), BTLSQG đã thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trên những nội dung:

1. Hợp tác quốc tế trưng bày chuyên đề

BTLSQG đã phối hợp với nhiều bảo tàng, các viện nghiên cứu các nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Pháp, Đức… tổ chức các cuộc trưng bày chuyên đề nhân kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa giữa Việt Nam với các nước. Một số cuộc trưng bày tiêu biểu trong những năm qua như: chuyên đề “Việt Nam - Câu chuyện vĩ đại” tại Bảo tàng Quốc gia Kyushu, Nhật Bản từ tháng 4/2013 đến tháng 6/2013 và trưng bày “Văn hóa Nhật Bản” tại BTLSQG từ tháng 1/2014 đến tháng 2/2014; chuyên đề“Văn hóa Đông Sơn” tại Bảo tàng Quốc gia Malaysia, từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2014; chuyên đề “Buổi đầu của nền văn hóa cổ Việt Nam - Bình minh trên sông Hồng” tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc từ tháng 4/2014 - 6/2014, sau đó tiếp tục trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Jeju và Bảo tàng Quốc gia Naju (Hàn Quốc) từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2014; chuyên đề “Rồng bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam” tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Guimet, Paris (Cộng hòa Pháp) từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2014; chuyên đề “Góc nhìn Việt Nam - Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp" từ tháng 12/2014 đến tháng 3/2015 tại BTLSQG. Hiện nay, Bảo tàng đang phối hợp với và các bảo tàng ở Cộng hòa Liên bang Đức trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Đức năm 2016-2018; trưng bày “Văn hóa Đông Sơn” tại Bảo tàng Quốc gia Hermitage (Liên bang Nga), năm 2017; “Di sản văn hóa Biển Việt Nam” tại Viện nghiên cứu di sản văn hóa Biển quốc gia Hàn Quốc, năm 2017…và nhiều bảo tàng, viện nghiên cứu các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakstan… trong những năm tới.

Giám đốc BTLSQG Nguyễn Văn Cường và Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Kyushu (Nhật Bản) Miwa Karoku cùng các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày “Việt Nam – Câu chuyện vĩ đại” tại Bảo tàng Quốc gia Kyushu, ngày 9/4/2013.

Trưng bày chuyên đề“Văn hóa Đông Sơn” tại Bảo tàng Quốc gia Malaysia, tháng 3/2014.

Đoàn Việt Nam dự khai mạc trưng bày Rồng bay - Nghệ thuật cung đình VN tại BT Nghệ thuật châu Á Guimet (Pháp), ngày 9-7-2014

2. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, khai quật khảo cổ và xuất bản

Song song các hoạt động phối hợp trưng bày chuyên đề, nghiên cứu, khai quật khảo cổ rất hiệu quả giữa BTLSQG với các bảo tàng, các cơ quan nghiên cứu các nước, BTLSQG đã cử nhiều đoàn công tác tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại nhiều nước: Pháp, Đức, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Mianma… như: Phối hợp với chuyên gia Trường Đại học Đông Á Nhật Bản, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa Biển quốc gia Hàn Quốc tổ chức nhiều đợt khảo sát, khai quật khảo cổ học và khảo cổ học dưới nước theo chương trình hợp tác hàng năm. Phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các tổ chức quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Nâng cao năng lực chống buôn bán trái phép các tài sản văn hóa: ngăn chặn, hợp tác và thu hồi/hoàn trả” tại BTLSQG, tháng 12/2015.

Hội thảo khoa học quốc tế “Nâng cao năng lực chống buôn bán trái phép các tài sản văn hóa: ngăn chặn, hợp tác và thu hồi/hoàn trả” tổ chức tại BTLSQG, tháng 12/2015.

Năm 2013, BTLSQG với vai trò là chủ tịch Hiệp hội các Bảo tàng quốc gia châu Á (ANMA ) nhiệm kỳ 2012-2013 đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên các Bảo tàng quốc gia châu Á lần thứ 4 (ANMA 4) tạo được dấu ấn tốt đẹp với bè bạn quốc tế. Với vai trò là thành viên Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM), BTLSQG cũng đã tham dự các Hội nghị thường niên của Đại hội đồng Hiệp hội Bảo tàng quốc tế tổ chức, gần đây nhất là tại Milan - Italia, tháng 7/2016. Trong công tác xuất bản, BTLSQG đã phối hợp xuất bản các ấn phẩm giới thiệu những di sản văn hoá Việt Nam hiện bảo tàng đang lưu giữ và trưng bày như: “Cổ vật Việt Nam”, “Báu vật Phương Đông”, “Trống đồng Việt Nam”, “Thuyền truyền thống Việt Nam”…và Catalogue trưng bày tại các nước trong những năm qua.

Hội nghị thường niên các Bảo tàng quốc gia châu Á lần thứ 4 (ANMA 4) được tổ chức tại BTLSQG, tháng 10-2013.

3. Hợp tác Quốc tế trong bảo quản hiện vật, đào tạo nguồn nhân lực

Trong các chương trình, dự án quốc tế về bảo quản và đào tạo nguồn nhân lực, nhiều cán bộ BTLSQG đã được cử tham gia các lớp tập huấn của các chuyên gia quốc tế về bảo quản, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bỉ, Pháp, Đức… như: Dự án 19 về “Hỗ trợ thành lập trung tâm bảo quản và đào tạo cán bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam” tại Vương quốc Bỉ; chương trình học bổng quốc tế về Bảo tàng và bảo quản nhóm bảo vật quốc gia Mộ thuyền Việt Khê chuẩn bị cho dự án trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam”, tại CHLB Đức năm 2016-2018. Cùng với việc đưa những cán bộ đi học tập ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, nhiều cán bộ BTLSQG cũng thực hiện các dự án về bảo quản hiện vật do các bảo tàng, viện nghiên cứu các nước, các tổ chức quốc tế tài trợ hàng năm được tổ chức tại Bảo tàng. Với phương châm tiết kiệm giảm chi từ ngân sách sự nghiệp, trong những năm qua các hoạt động hợp tác quốc tế của BTLSQG đã chủ yếu sử dụng từ nguồn kinh phí từ phía các đối tác quốc tế. Trong 5 năm qua, BTLSQG đã có quan hệ hợp tác với các bảo tàng, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế của 26 quốc gia với 63 đoàn ra/164 lượt người, 88 đoàn vào/347 lượt người. BTLSQG cũng thực hiện tốt công tác lễ tân đón tiếp các đoàn khách quốc tế, các đoàn ngoại giao, các chuyên gia, các nghiên cứu sinh và sinh viên nước ngoài đến thăm quan, nghiên cứu và học tập tại BTLSQG.

Cán bộ BTLSQG cùng các chuyên gia bảo quản Bảo tàng Quốc gia Kyushu, (Nhật Bản) tổ chức bảo quản hiện vật tại BTLSQG, tháng 12/2014.

Trong thời gian tới, BTLSQG tiếp tục mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế để hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và và hiệu quả hơn. Trong đó khâu đột phá quan trọng có tính chất quyết định đó là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua các chương trình, dự án hợp tác đào tạo để từ đó làm cơ sở cho việc hình thành một đội ngũ chuyên gia có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực bảo tàng, bảo tồn di sản văn hóa và ngoại ngữ. Đặc biệt, chú trọng việc đào tạo đội ngũ chuyên gia về nghiên cứu khoa học; khảo cổ học dưới nước; bảo quản, phục dựng, phục chế hiện vật…để trong những năm tới sẽ hình thành trung khảo cổ học dưới nước, trung tâm bảo quản, phục dựng, phục chế hiện vật hiện đại ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng trong hoạt động của BTLSQG./.

Ths. Phan Tuấn Dũng

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài viết khác

Đầu tư nâng cấp cho hệ thống trưng bày BTLSQG - những thành quả sau 5 năm

Đầu tư nâng cấp cho hệ thống trưng bày BTLSQG - những thành quả sau 5 năm

  • 25/10/2016 00:00
  • 367

Hệ thống trưng bày là "bộ mặt" của một bảo tàng, nên dù trong thời gian chờ đợi thực hiện dự án xây dựng BTLSQG mới lớn hơn trong tương lai, hệ thống trưng bày hiện tại của BTLSQG vẫn được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban lãnh đạo Bảo tàng quan tâm, đầu tư một cách thích đáng. Có thể kể ra một số dự án tiêu biểu trong 5 năm qua BTLSQG đã thực hiện như: