Chủ Nhật, 10/12/2023
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Phan Châu Trinh – đại diện tri thức Việt Nam đầu thế kỷ XX
 • 06/10/2016 04:30

Phan Châu Trinh – đại diện tri thức Việt Nam đầu thế kỷ XX

Đầu thế kỷ 20, phong trào đấu tranh cho độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, tiến bộ xã hội trở thành công việc cấp bách, nhưng, vào thời điểm đó, tầng lớp trí thức mới ở Việt Nam vẫn chưa xuất hiện.

 • 2064

Kể chuyện đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Phù Lỗ
 • 04/10/2016 00:00

Kể chuyện đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Phù Lỗ

Thu này, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Tài đã ở cõi Tiên Cảnh. Những dòng chữ tôi ghi tốc ký từ năm 1986, khi tôi học hỏi Ông về lớp trí thức Hà Nội theo cách mạng, đã khiến tôi nhớ đến Ông, người cán bộ kiên trung, vững vàng trước mọi gian nan, thử thách

 • 539

Chợ nổi Cái Răng – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
 • 03/10/2016 07:16

Chợ nổi Cái Răng – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nguồn gốc hình thành và những giá trị văn hóa nổi bật của chợ nổi Cái Răng:

 • 905

Khởi nghĩa Bắc Sơn - Khởi đầu cao trào đấu tranh vũ trang chống Pháp
 • 29/09/2016 00:00

Khởi nghĩa Bắc Sơn - Khởi đầu cao trào đấu tranh vũ trang chống Pháp

Khởi nghĩa Bắc Sơn - cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một cuộc khởi nghĩa của người Việt chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật diễn ra tại Bắc Sơn, Lạng Sơn vào năm 1940 trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai.

 • 584

 • 19/09/2016 03:50

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế

Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên (đạt ngưỡng thu nhập trung bình); đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; đồng thời tạo ra nhu cầu và động lực phát triển cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thật sự trở thành lực lượng quan trọng để thực hiện đường lối CNH, HĐH đất nước.

 • 535

 • 19/09/2016 03:46

Ðất nước, sau 30 năm nhìn lại

NGUYỄN THỊ BÌNH, Nguyên Phó Chủ tịch nước- Sau 30 năm thực hiện, đường lối Ðổi mới của Ðại hội VI đã đưa đến nhiều thay đổi trong nước ta.

 • 527


Tổ chức phường Xoan cổ
 • 14/09/2016 01:15

Tổ chức phường Xoan cổ

1. Đất Tổ, là nơi phát tích của dân tộc, đồng thời cũng là miền đất lưu giữ những tài nguyên dân ca của người Việt.

 • 497