Thứ Năm, 18/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/12/2017 00:41 342
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)

Được phát hiện với số lượng khá nhiều trong văn hóa Óc Eo. Tiền kim loại gồm nhiều loại hình như: đồng tiền nguyên và đồng tiền cắt nhỏ để làm tiền lẻ phản ánh cách thức sử dụng tiền khá độc đáo của cư dân Óc Eo. Những đồng tiền này còn được phát hiện khá nhiều ở các di tích ven vịnh Thái Lan, bán đảo Mã Lai và Myanmar ...đặc biệt là đồng tiền in chữ La Mã được phát hiện ở di chỉ Óc Eo đã cho thấy, ngay từ những thế kỷ đầu công nguyên, cư dân Óc Eo đã có sự giao lưu và phát triển kinh tế giao thương, buôn bán không chỉ với các khu vực xung quanh mà còn với cả vùng Địa Trung Hải.


Chia sẻ: