Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/12/2017 00:10 752
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)

Đồ đồng được sử dụng phổ biến trong đời sống của người Việt. Trong đó, loại hình đồ đồng là đồ dùng sinh hoạt thường được trang trí đơn giản, còn loại hình đồ đồng phục vụ tôn giáo, tín ngưỡng được đúc, chạm cầu kì đòi hỏi công việc đúc là cả một nghệ thuật. Sưu tập đồ đồng thời Nguyễn được giới thiệu ở đây chủ yếu là đồ thờ như: đỉnh, lư hương, lọ hoa, mâm thờ… với các đề tài trang trí phong phú: rồng lân, bát quái, chữ thọ, hoa lá, quả và các loài vật... được đúc ở những trung tâm đúc đồng nổi tiếng hiện vẫn còn tồn tại như: Đại Bái (Bắc Ninh), Ngũ Xã (Hà Nội), Phường Đúc (Huế),… Qua sưu tập cho thấy, kĩ thuật đúc đồng đã đạt đến trình độ điêu luyện đồng thời phản ánh đời sống vật chất, tinh thần phong phú cũng như sự bảo tồn, phát triển truyền thống đúc đồng của ông cha ta.


Chia sẻ: