Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/12/2017 00:08 392
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Là sưu tập hiện vật do Trung Quốc sản xuất theo đơn đặt hàng của các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Khải Định, có niên đại từ năm 1804 đến 1925. Đề tài trang trí rất phong phú như: rồng, mây, hoa lá, chữ Hán…. Đặc biệt, trên đồ sứ còn in niên hiệu của các vị vua triều Nguyễn và rất nhiều danh lam thắng cảnh Việt Nam như núi Hải Vân, núi Tam Thai, núi Thúy Vân, chợ Thuận Hóa, chùa Thiên Mụ… Sưu tập hiện vật không chỉ chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam mà còn thể hiện sự giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa triều Nguyễn thời kỳ này.

Bát sứ men trắng vẽ lam

Đĩa đồng tráng men trang trí rồng


Chia sẻ: