Thứ Tư, 12/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/10/2017 07:12 219
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Công tác nghiên cứu

Đối với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, hoạt động nghiên cứu giữ vai trò quan trọng, nhằm mục đích phục vụ công tác trưng bày và bảo quản hiện vật. Thông qua hệ thống trưng bày, bảo tàng có nhiệm vụ tuyên truyền và phổ biến tri thức lịch sử cho khách tham quan.

Cùng với giới Sử học, giới Bảo tàng học và các cơ quan chuyên ngành khác, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã góp phần làm sáng rõ nhiều vấn đề về giai đoạn tiền sử, sơ sử và lịch sử của dân tộc.

Hình thức hoạt động:

+ Tổ chức và đồng tổ chức các cuộc hội thảo khoa học

+ Tham gia các cuộc Hội thảo, Hội nghị khoa học trong và ngoài nước.
+ Xây dựng các đề tài khoa học ngắn hạn và dài hạn cấp cơ quan và cấp Bộ
+ Phối hợp với các cơ quan ở trong nước và quốc tế nghiên cứu các đề tài về lịch sử - văn hoá Việt Nam.


Chia sẻ:

Bài viết khác

Hoạt động trưng bày

  • 19/10/2017 07:11
  • 230