Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

09/05/2017 00:00 333
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

12 di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc 4 loại hình gồm: Lễ hội truyền thống; Nghề thủ công truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghệ thuật trình diễn dân gian.

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên có thêm 3 di sản: Lễ hội Lồng tồng của người Tày, huyện Định Hóa; Nghi lễ Cấp sắc của người Nùng, huyện Đồng Hỷ;Nghệ thuật Khèn của người Mông, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ.

1

Lễ hội Xa Mã. Ảnh: catba.com.vn

Thành phố Hải Phòng có thêm 2 di sản là: Lễ hội Xa Mã - Rước kiệu Đình Hoàng Châu, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải; Hội Minh thệ thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy.

Tỉnh Lạng Sơn cũng có thêm 2 di sản: Lễ hội Trò Ngô làng Giàng, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng; Múa sư tử của người Tày, Nùng.

Các địa phương có thêm 1 di sản gồm: Nghề sơn mài Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên (Nam Định); Lễ hội Điện Trường Bà, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), Lễ hội Tiên Công, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), Hò khoan Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình); Nghệ thuật Rô-bam của người Khmer (tỉnh Trà Vinh).

Với những di sản phi vật thể này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, phải thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

PT/ Báo Tin Tức

baotintuc.vn

Chia sẻ: