Thứ Tư, 12/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

25/04/2017 00:00 340
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 131 năm Ngày Quốc tế lao động, 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 131 năm Ngày Quốc tế lao động, 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực phối hợp với các đơn vị Trung ương, địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, tuyên truyền, trang trí Thành phố trong dịp chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2017), 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017); thực hiện các hoạt động tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố về các hoạt động chào mừng kỷ niệm; tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng kỷ niệm vào các dịp lễ.

Các hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 131 năm Ngày Quốc tế lao động: Ở cấp TP, phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm theo hình thức xã hội hóa tại khu vực Tượng đài vườn hoa Lý Thái Tổ và trong Nhà hát lớn; Tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại Trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây và khu vực Mỹ Đình. Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang Hương sắc Hà Nội năm 2017 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao ở một số điểm tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội; Tổ chức 2 cuộc tuyên truyền lưu động trên địa bàn TP; Tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, và nhà Bát giác khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ; Tổ chức chiếu phim phục vụ các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Ở cấp quận, huyện, thị xã, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại các sân khấu ngoài trời phục vụ Nhân dân.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm: Ở cấp TP, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh một số địa điểm tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội; Tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực trung tâm TP; Tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu động chào mừng 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức chiếu phim phục vụ các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Ở cấp quận, huyện, thị xã, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại các sân khấu ngoài trời phục vụ Nhân dân khu vực nội, ngoại thành.

Các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, đảm bảo an toàn và tiết kiệm; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin với Đảng, động viên cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước./.

HH

dangcongsan.vn

Chia sẻ: