Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/04/2017 00:00 351
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo tàng thế giới hưởng ứng các hoạt động thiết thực để kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2017 với chủ đề: "Bảo tàng và Lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng".

Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo tàng thế giới hưởng ứng các hoạt động thiết thực để kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2017 với chủ đề: "Bảo tàng và Lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng".

Nhân dịp này, Cục Di sản văn hóa và ICOM Việt Nam hướng dẫn các bảo tàng ở Việt Nam về chủ đề hoạt động của ICOM năm 2017 và đề xuất các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Ngày quốc tế bảo tàng năm nay để các bảo tàng nghiên cứu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng nói riêng, đẩy mạnh các hoạt động của bảo tàng trong năm 2017 nói chung. Nội dung chủ yếu như sau:

1 - Về chủ đề và định hướng hoạt động kỷ niệmNgày Quốc tế bảo tàng 2017 của ICOM:

  1. Chủ đề:

Chủ đề: "Bảo tàng và Lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng" hướng tới việc khuyến khích khách tham quan chia sẻ những ký ức cá nhân của mình tại bảo tàng, cùng góp phần bổ sung và hoàn thiện lịch sử của đất nước. Lịch sử là một công cụ rất quan trọng để giúp xác định bản sắc của một dân tộc và mỗi chúng ta đều có sự nhìn nhận về bản sắc của chính mình qua mỗi sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc.

Các sưu tập bảo tàng thường phản ánh ký ức và gợi nhớ tới những câu chuyện lịch sử. Chính vì vậy, chủ đề của Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2017 khuyến khích các bảo tàng tăng cường vai trò của mình như là nơi chia sẻ các mối quan hệ hòa bình giữa con người với con người, khuyến khích khách tham quan đi từ những câu chuyên lịch sử và cùng nhau hướng tới tương lai trong sự hòa giải và đoàn kết. Bảo tàng cần tăng cường và đa dạng các hoạt động giáo dục hướng tới mục đích hòa bình, chia sẻ những hiểu biết chung về quá khứ, về lịch sử để giúp công chúng nhận biết về thế giới hiện tại và tương lai.

Chủ đề này nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của bảo tàng trong xã hội hiện đại. Bảo tàng là nơi cung cấp những thông tin tin cậy, sử dụng nhiều phương pháp bảo tàng học và cách thức khác nhau trong trưng bày về các vấn đề lịch sử, khuyến khích khách tham quan có những đánh giá phản biện về các vấn đề còn chưa rõ của lịch sử, cung cấp cơ hội để công chúng tiếp nhận và hiểu rõ hơn về quá khứ, từ đó cùng nhau xây dựng các đối thoại hòa giải và hòa bình.

  1. Định hướng hoạt động kỷ niệm:

ICOM đề xuất một số nội dung hỗ trợ các bảo tàng trong việc định hướng tổ chức các sự kiện và phát triển các chương trình hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2017, cụ thể:

- Tăng cường các hoạt động nhằm thu hút, mở rộng các nhóm khách tham quan thường xuyên đến với bảo tàng.

- Xác định rõ mục tiêu hoạt động và xây dựng chiến lược phát triển của bảo tàng. Phát triển kế hoạch truyền thông để giới thiệu hoạt động của bảo tàng đến với công chúng tham quan.

- Xây dựng các chương trình phối hợp với cộng đồng địa phương, trường học, viện nghiên cứu và các bảo tàng khác trong việc nghiên cứu, thu thập hiện vật, thông tin lịch sử.

- Xây dựng các chương trình, hoạt động đặc biệt nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng.

- Giới thiệu về Ngày Quốc tế bảo tàng đến đông đảo công chúng thông qua các hình thức như website, mạng truyền thông, báo chí,…; tổ chức cung cấp thông tin hoạt động của bảo tàng tới các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Đánh giá kết quả các hoạt động của bảo tàng làm cơ sở xây dựng các hoạt động tiếp theo được hiệu quả hơn.

(Có thể tham khảo để biết thêm thông tin và kinh nghiệm của các bảo tàng quốc tế trong việc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng theo đường dẫn: http://network.icom.museum/international-museum-day)

2 - Định hướng hoạt động của các bảo tàng ở Việt Nam:

Căn cứ chủ đề của ICOM năm 2017, Cục Di sản văn hóa và ICOM Việt Nam đề nghị các bảo tàng tổ chức hoạt động theo định hướng như sau:

- Phát triển nhóm công chúng tiềm năng: Miễn phí cho khách tham quan trong Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2017; Nghiên cứu, xác định nhóm công chúng là các cộng đồng có mối quan hệ với các bộ sưu tập của bảo tàng; tổ chức các sự kiện, các tọa đàm cho cộng động chia sẻ ký ức, hiện vật lịch sử; Tâp trung các hoạt động, trưng bày chuyên đề hướng tới giáo dục lịch sử tại các trường phổ thông, trường đại học, trường dạy nghề và cơ sở giáo dục, đào tạo khác.

- Tăng cường vai trò của bảo tàng với sự phát triển của xã hội: Tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề, câu lạc bộ, buổi thảo luận tại bảo tàng về các vấn đề mà bảo tàng và cộng đồng cùng quan tâm; khuyến khích cộng đồng chia sẻ, hiến tặng hiện vật và những ký ức liên quan đến nội dung trưng bày của bảo tàng.

- Tăng cường hợp tác chuyên môn và mở rộng các hợp tác tài trợ: Tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề cho nhà tài trợ, cơ quan hỗ trợ văn hóa nhằm tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho bảo tàng.

- Xây dựng các chương trình hoạt động đặc biệt: Triển khai chương trình đặc biệt để thu hút công chúng đến với bảo tàng; mở rộng thời gian đón khách tham quan ngoài giờ làm việc, buổi tối; xây dựng các trưng bày lưu động đặc biệt, các trưng bày tương tác và các trưng bày có ứng dụng công nghệ hiện đại.

- Phát triển kế hoạch chiến lược truyền thông các hoạt động của bảo tàng: tham khảo hướng dẫn bộ công cụ truyền thông cho bảo tàng do ICOM đề xuất theo đường dẫn sau:

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/imd/IMD2017_museums_kit_ENG.pdf

- Đánh giá các hoạt động sau khi hoàn thành: Tổ chức đánh giá làm cơ sở định hướng các hoạt động tiếp theo./.

Hải Ninh

dsvh.gov.vn

Chia sẻ: