Thứ Tư, 12/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

26/12/2016 00:00 547
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 23/12, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) đã tiến hành công bố quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn cho viên chức quản lý phòng của BTLSQG.

Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Văn Cường - Giám Đốc BTLSQG; TS. Nguyễn Văn Đoàn - Phó Giám đốc BTLSQG, cùng cán bộ viên chức người lao động BTLSQG

Căn cứ quyết định số 482/QĐ-BVHTTDL, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BTLSQG;

Căn cứ quyết định số 3759/QĐ-BVTTDL, ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Công văn số 5003/BVHTTDL-TCCB, ngày 4 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Theo đó, ngày 19/12/2016, Giám đốc BTLSQG ra quyết định bổ nhiệm lại chức danh quản lý cho các cán bộ. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đại diện lãnh đạo - đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia công bố các Quyết định bổ nhiệm sau:

1. Ông Phan Tuấn Dũng, Thạc sỹ Khoa học xã hội và nhân văn giữ chức Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. (QĐsố:187/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

2. Ông Nguyễn Quốc Bình, Cử nhân Văn hóa giữ chức Trưởng phòng Trưng bày (QĐsố:188/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Cử nhân Quản Trị giữ chức Trưởng phòng An ninh, Bảo vệ. (QĐsố:189/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

4. Ông Nguyễn Hoài Nam, Thạc sỹ Văn hóa học giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp. (QĐsố:190/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

5. Bà Phạm Thị Đức Trang, Cử nhân Kế toán Tổng hợp giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. (QĐsố:191/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

6. Bà Lê Thị Hồng Thu, Thạc sỹ Văn hóa học giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. (QĐsố:192/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

7. Ông Vũ Quốc Bảo, Cử nhân Kinh tế giữ chức Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ. (QĐsố:193/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

8. Ông Cao Thế Anh, Cử nhân kế toán giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch. (QĐsố:194/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

9. Ông Vũ Văn Dương, Thạc sỹ Hóa học giữ chức Phó Trưởng phòng Bảo quản. (QĐsố:195/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

10. Ông Nguyễn Sỹ Nam, Cử nhân Văn hóa giữ chức Phó Trưởng phòng Bảo quản (QĐsố:196/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

11. Ông Nông Văn Tân, Cử nhân Kinh tế giữ chức Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán. (QĐsố:197/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

12. Bà Đào Lê Quế Hương, Thạc sỹ Văn hóa học giữ chức Phó Trưởng phóng Quản lý hiện vật. (QĐsố:198/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

13. Bà Ngô Thị Thu Hiền, Thạc sỹ Văn hóa học giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý hiện vật. (QĐsố:199/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

14. Bà Nguyễn Thị Huyền, Thạc sỹ Văn hóa học giữ chức Phó Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm. (QĐsố:200/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

15. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Thạc sỹ Sử học giữ chức Phó Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm. (QĐsố:201/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

16. Ông Nguyễn Quốc Hữu, Thạc sỹ Văn hóa học giữ chức Phó Trưởng phòng Trưng bày. (QĐsố:202/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

17. Bà Phạm Thị Mai Thủy, Thạc sỹ Sử học giữ chức Phó Trưởng phòng Giáo dục Công chúng. (QĐsố:203/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

18. Ông Hoàng Ngọc Chính, Cử nhân Văn hóa giữ chức Phó trưởng phòng Tư liệu Thư viện. (QĐsố:204/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

19. Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Thạc sỹ Khoa học và xã hội nhân văn giữ chức Phó Trưởng phòng Giáo dục Công chúng (QĐsố:206/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

20. Bà Trần Thị Thu Hà, Thạc sỹ Văn hóa học, Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế đảm nhận chức vụ Phó Trưởng phòng Trưng bày (QĐsố:207/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

21. Ông Nguyễn Đỗ Đỗ Hà giữ chức Phó trưởng phòng An ninh, Bảo vệ. (QĐsố:209/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

22. Ông Trần Thanh Hoàn (tên gọi khác: Trần Thanh Tuyên) giữ chức Phó trưởng phòng An ninh Bảo vệ. (QĐsố:205/QĐ-BTLSQG, ngày 19/12/2016)

Quyết định có hiệu lực kể từ này 01/01/2017 và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc - TS. Nguyễn Văn Cường chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại, đã nhận được tín nhiệm cao của cán bộ viên chức tại đơn vị và sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Giám đốc cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp tục sát cánh cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức của cơ quan góp phần xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Giám đốc Nguyễn Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm lại cho bà Lê Thị Hồng Thu (bên trái) và Bà Phạm Thị Đức Trang (bên phải) đồng giữ chức Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ BTLSQG.

Ông Phan Tuấn Dũng – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, nhận hoa chúc mừng của cán bộ phòng sau khi nhận quyết định bổ nhiệm lại.

Ông Vũ Văn Dương (thứ 2 từ phải qua) và ông Nguyễn Sỹ Nam (thứ 3 từ phải qua) nhận quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Bảo quản

Thu Nhuần

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Chia sẻ: