Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2016 08:12 602
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng Bộ vững mạnh, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngày 04/11/2016, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Tình hình thời sự trong nước và quốc tế 9 tháng qua".

Diễn giả của buổi nói chuyện chuyên đề là PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo - Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự buổi nói chuyện có Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc và hơn 200 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của BTLSQG.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo - Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi nói chuyện chuyên đề.

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Nguyễn Văn Thạo truyền đạt các vấn đề thời sự nổi bật trong nước và quốc tế thời gian qua, cụ thể là 09 tháng đầu năm 2016. Trong đó, các vấn đề nổi bật đươc đồng chí nhấn mạnh và đi sâu phân tích là những ảnh hưởng của quốc tế, khu vực đối với nền kinh tế nước ta; hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua và dự báo tình hình trong thời gian tới; chủ trương của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước ta đối với biển đảo nói chung và Biển Đông nói riêng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến đổi phức tạp, diễn giả đã giới thiệu khát quát chung, phân tích những tác động tích cực và tiêu cực đến chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta trong năm 2016, đồng thời đưa ra định hướng cho những năm tiếp theo.

Buổi nói chuyện giúp cho cán bộ, đảng viên BTLSQG nắm bắt khái quát, cập nhật và hệ thống những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong thời gian qua, góp phần nâng cao nhận thức và giúp cho cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Hữu

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: