Thứ Năm, 18/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

21/03/2017 00:00 354
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng ngày 21/3/2017, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã đến làm việc và chủ trì Hội nghị “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động năm 2017” tại BTLSQG.

Sáng ngày 21/3/2017, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã đến làm việc và chủ trì Hội nghị “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động năm 2017” tại BTLSQG.

Chương trình làm việc tại BTLSQG nằm trong kế hoạch làm việc của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với các bảo tàng, di tích trực thuộc Bộ quản lý. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, lãnh đạo các bảo tàng, di tích trực thuộc Bộ, nhà sử học Dương Trung Quốc, TS Phạm Quốc Quân, PGS. TS Bùi Văn Liêm là thành viên Hội đồng khoa học BTLSQG cùng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý các phòng chuyên môn của Bảo tàng.

Thứ trưởng cùng đoàn công tác đã đi khảo sát, đánh giá thực trạng cảnh quan, hệ thống cơ sở vật chất, hệ thống trưng bày trong nhà, ngoài trời và các khu dịch vụ, hoạt động phục vụ khách tham quan BTLSQG.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cùng đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi khảo sát tại BTLSQG – khu vực trưng bày ngoài trời số 1, Tràng Tiền.

Sau khi nghe TS Nguyễn Văn Cường – Giám đốc BTLSQG báo cáo khái quát kết quả và những hạn chế, tồn tại và khó khăn trong thực tiễn hoạt động của Bảo tàng, các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, các nhà khoa học và thành viên đoàn công tác, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã đánh giá cao những thành công của BTLSQG trong công tác truyên truyền, quảng bá; hợp tác quốc tế, công tác trưng bày chuyên đề, công tác bảo quản, khai quật khảo cổ học; tích cực ứng dụng khoa học công nghệtrong hoạt động bảo tàng, kết nối với các công ty du lịch thu hút khách tham quan, kết nối hiệu quả với các nhà khoa học....

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cùng đoàn công tác của Bộ khảo sát tại hệ thống trưng bày BTLSQG – khu vực số 1, Tràng Tiền.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cùng đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi khảo sát tại BTLSQG – khu vực trưng bày số 216, Trần Quang Khải.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khảo sát khu dịch vụ BTLSQG – khu vực 216 Trần Quang Khải.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khảo sát tuyến tham quan giữa hai khu vực trưng bày BTLSQG.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng thẳng thắn nêu ra những mặt chưa làm được, Bảo tàng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Với tinh thần hành động quyết liệt, khoa học, giải quyết những tồn tại có trọng tâm, trọng điểm, Bảo tàng cần nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch ngắn và dài hạn, trong năm 2017, Thứ trưởng nêu rõ:

Tiếp tục hoàn thiện đề án quy hoạch tổng thể BTLSQG năm 2017-2021. Đề xuất cơ chế và các phương án sắp xếp, bố trí các dịch vụ, chỉnh trang cảnh quan, tăng mức độ nhận diện thương hiệu BTLSQG; Hoàn thiện đề án phát triển hoạt động truyền thông của Bảo tàng trình lãnh đạo Bộ phê duyệt làm căn cứ để triển khai thực hiện.

Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và quản lý các phòng, ban của Bảo tàng.

Xác định vị trí việc làm, bổ sung nhiệm vụ marketing bảo tàng; xây dựng chế độ, chính sách nhằm khuyến khích, tăng hiệu quả, năng suất lao động, nâng cao quyền lợi, thu nhập cho người lao động.

Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ đề ra trong năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động năm 2017” tại BTLSQG, sáng ngày 21-3-2107.

Thứ trưởng nhấn mạnh: cần tập trung ưu tiên thực hiện việc chỉnh trang cảnh quan và đẩy mạnh công tác truyền thông; tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị phục vụ dự án đầu tư xây dựng BTLSQG mới.

Thay mặt Ban lãnh đạo BTLSQG, Giám đốc Nguyễn Văn Cường tiếp thu ý kiến và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tập thể cán bộ BTLSQG sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát triển nhằm phục vụ hiệu quả và thu hút công chúng tham quan./.

Tin, ảnh: Thu Nhuần

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: